Ľudia

Martin Chlebec

senior manažér | daňové poradenstvo

Martin Chlebec

Martin Chlebec je senior manažér na oddelení daňového poradenstva spoločnosti Deloitte, kde sa špecializuje najmä na poskytovanie služieb a poradenstva v oblasti dane z príjmov právnických osôb, medzinárodného zdaňovania, podnikových kombinácií, fúzií a akvizícií vrátane hĺbkových previerok (due dilligence). Martin je licencovaným daňovým poradcom a členom Slovenskej komory daňových poradcov.

Martin Chlebec