Spotrebiteľský sektor

V dnešnom neľútostnom prostredí musia spoločnosti pôsobiace v spotrebiteľskom sektore chápať a predvídať meniace sa potreby spotrebiteľov a rýchlo reagovať prostredníctvom vhodných produktov a riešení. Aby to mohli urobiť, musia riešiť obrovské množstvo otázok.