Maloobchod, veľkoobchod a distribúcia | Deloitte Slovensko

Riešenia

Maloobchod, veľkoobchod a distribúcia

Vyznáme sa v nových technológiách a trendoch v spotrebnom priemysle. Chápeme meniace sa potreby spotrebiteľov a nutnosť rýchlo na ne reagovať zodpovedajúcimi produktami. Pomôžeme vám využiť nové príležitosti, optimalizovať dodávateľský reťazec, plánovať podnikové zdroje a nastaviť kontrolné mechanizmy.

Počas posledných rokov sme svedkami zásadného posunu v nastavení a fungovaní maloobchodného predaja vo vzťahu k zákazníkom. Tempo udávajú konzumenti, pre ktorých je dôležitá autentickosť, novosť aj kreativita. Maloobchodný sektor sa neustále vyvíja, premena tradičných obchodných modelov priniesla zásadné zmeny spojené s online i offline nakupovaním, s cieľom skvalitniť poskytovanie služieb zákazníkom, ktorých nároky sa neustále zvyšujú. Došlo k vytvoreniu novej definície zákazníckej skúsenosti. Inovácia a transformácie sa zrýchľujú a nadobúdajú na význame. Maloobchodným predajcom zvyknutým na hľadanie rovnováhy medzi metrikami výkonnosti, ako napríklad rast, ziskovosť či produktivita priestoru, prináša vývoj rad nových výziev, ale aj problémov.


Deloitte je vedúcou poradenskou firmou. Pomocou našich komplexných odborných služieb v oblasti daní a auditu bude vaše postavenie v tomto komplexnom prostredí stabilné.


V oblasti ľudského kapitálu spolupracujeme s celým radom podnikov od menších súkromných podnikov až po niektoré z najväčších svetových firiem. Prostredníctvom našich na dôvere založených vzťahov, odbornosti, rozsiahlych skúseností pomáhame klientom, ktorí čelia aktuálnym výzvam na trh. Pomáhame našim klientom dosiahnuť ich ciele tým, že definujeme riešenia na mieru, ktoré sú špecifické pre ich situáciu. Trh s podnikateľskými službami je komplexné prostredie s viacerými problémami - pokračujúci trend outsourcingu, obrovský krátkodobý tlak na poskytovateľov, najmä od vlády - kľúčového zákazníka pre mnohých. V tomto kontexte dodávatelia potrebujú jasnú stratégiu, efektívny proces ponúkania cien, efektívne modely prevádzky a robustné informácie o riadení.
 

Spojte sa s nami

Martin Sabol

Martin Sabol

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Sabol je riaditeľ na oddelení daňového poradenstva, kde sa špecializuje najmä na problematiku transferového oceňovania. Okrem toho poskytuje služby súvisiace s prípravou daňových priznaní, ako ... Viac