Ľudia

Martin Sabol

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Sabol

Martin Sabol je riaditeľ na oddelení daňového poradenstva, kde sa špecializuje najmä na problematiku transferového oceňovania. Okrem toho poskytuje služby súvisiace s prípravou daňových priznaní, ako aj všeobecné služby daňového poradenstva. Má dlhoročnú prax, ktorá pokrýva prakticky všetky aspekty daňového poradenstva. Pred nástupom do Deloitte v roku 2012 pracoval pre iné spoločnosti z Veľkej štvorky. Od roku 2007 je certifikovaným daňovým poradcom na Slovensku a je členom Slovenskej komory daňových poradcov. Je uvedený v publikácii World Tax, ktorú vydáva organizácia International Tax Review, ako expert na daňové spory na Slovensku.

Martin Sabol