Poznatky

Budúcnosť dodávateľov v automobilovom priemysle: Štyri scenáre na rok 2030

Aktualizované scenáre pre rôzne odvetvia, ktoré vydáva Deloitte, pomáhajú dodávateľom robiť správne rozhodnutia v správnej chvíli.

Automobilový priemysel prechádza zásadnými zmenami, či už ide o autonómne riadené vozidlá alebo elektrifikáciu. Čo môžeme očakávať od prichádzajúcej revolúcie a aký bude mať vplyv na dodávateľov? V novom vydaní Point of View odborníci Deloitte na automobilový priemysel odporúčajú stratégiu založenú na scenároch. Prvú štúdiu Deloitte, v ktorej už v roku 2016 odborníci predložili možný scenár vývoja, aktualizovali a rozšírili o štyri nové scenáre na rok 2030. Vďaka nim sa poprední predstavitelia tohto odvetvia dokážu vysporiadať takmer s akýmkoľvek potenciálnym vývojom.

Automobilový priemysel prechádza revolučnými zmenami, ktoré pre dodávateľov predstavujú existenčnú hrozbu. Tí, ktorí sa zameriavajú na hardvér, sa ocitli v zložitej situácii, keďže trendom budúcnosti je skôr softvér a s ním súvisiace služby. V dôsledku elektrifikácie dôjde k zastaraniu celých kategórií súčiastok. Je najvyšší čas prijať novú stratégiu, ale životaschopnosť akéhokoľvek strategického rozhodnutia závisí od toho, ako táto revolúcia nakoniec dopadne, t. j. od neistej budúcnosti technologického, ekonomického a spoločenského vývoja. Napríklad, ak budú mať vozidlá so spaľovacím motorom aj v roku 2030 výrazný podiel na trhu, firmy zamerané na spaľovacie motory sa budú môcť riadiť určitými konkrétnymi stratégiami. Nemusí ísť o riešenia, ktoré firmu zabezpečia v dlhodobom horizonte, ale môžu jej priniesť značný zisk v nasledujúcom desaťročí a možno aj dlhšie. Naopak, ak sa disruptívne trendy ešte urýchlia, bude potrebné zaujať úplne iný postoj. Ako sa môžu dodávatelia v automobilovom priemysle vyrovnať s takou neistotou?

Nepredvídajte – pripravte sa!

Vzhľadom na zásadné neistoty majú pravdepodobnostné predikcie založené na historických skúsenostiach len obmedzenú hodnotu. Originálna metóda scenárov od Deloitte vyvinutá Centrom pre dlhodobé predikcie (Center for the Long View) predstavuje omnoho lepšiu alternatívu. Táto metóda je založená na rozsiahlom skúmaní ukazovateľov v danom odvetví pomocou nástroja umelej inteligencie s názvom Deep View. Na účely aktualizácie scenárov pre dodávateľov v automobilom priemysle sme identifikovali a analyzovali stovku ekonomických, technologických, environmentálnych, politických a sociálnych ukazovateľov, stanovili sme osemnásť „významných neistôt“ (závažný dopad, vysoká miera neistoty) a vyvodili sme dve zásadné oblasti potenciálneho vývoja:

  1. stav technologicko-ekonomického ekosystému,
  2. miera závislosti OEM (výrobcu pôvodného zariadenia) od dodávateľov.

Toto rozdelenie nám umožňuje vytvoriť štyri rôzne vierohodné (miestami až extrémne) scenáre vývoja, ktoré môžu pomôcť spoločnostiam pripraviť opatrenia a stratégie pre širokú škálu variant budúceho vývoja využitím kvantifikačných modelov Deloitte pre jednotlivé odvetvia.

Prečítajte si celú štúdiu „Vízia zajtrajška: Budúcnosť dodávateľov v automobilovom priemysle v roku 2030“. 

Scenár č. 1: Vláda špecializovaných gigantov

Prvý scenár opisuje svet s liberalizovaným celosvetovým obchodom, rastúcimi ekonomikami a technologickou inováciou s podporou medzinárodnej spolupráce v oblasti regulácie. Obľúbenosť akumulátorových elektromobilov (BEV) rastie a softvér vytvára vyššiu hodnotu než hardvér, čo dáva technologickým firmám výhodu v dátových ekosystémoch a automobilových operačných systémoch. Tradiční veľkí dodávatelia sú však dobre vybavení, aby mohli ťažiť aj z tohto scenára vývoja – často prostredníctvom akvizície menšieho dodávateľa. Z dodávateľov v automobilovom odvetví sa stali konkurencieschopní „špecializovaní giganti“ schopní pokryť aspoň jednu zásadnú časť hodnotového reťazca, zatiaľ čo výrobcovia OEM do roku 2030 stratia svoju silnú pozíciu.

Scenár č. 2: Ostrovčeky mobility

Druhý scenár predstavuje inú budúcnosť poznamenanú geopolitickým napätím a protekcionizmom. Ekonomický rast stagnuje a jednotlivé krajiny majú rôzne regulačné priority, čo brzdí technologický pokrok. Výrobcovia OEM sa viac sústreďujú na svoje domáce trhy. Lokálni dodávatelia sa stávajú dôležitými inovátormi, zatiaľ čo výrobcovia OEM sa snažia investovať. Dodávatelia v automobilovom odvetví spolupracujú s technologickými firmami a v rámci medzinárodnej spolupráce vyvíjajú softvérové riešenia, automobilové platformy a špeciálne súčiastky. Do roku 2030 dodávatelia ovládnu automobilový priemysel.

Scenár č. 3: Osamelá cesta

Tretí scenár je rovnako poznamenaný geopolitickým konfliktom, pomalým ekonomickým rastom a stagnujúcim technologickým pokrokom. Globálna recesia v dôsledku pandémie COVID-19 spôsobila zvýšený protekcionizmus. Automobily so spaľovacím motorom majú v roku 2030 stále významný podiel na trhu. Globálny technologický ekosystém je roztrieštený a Čína sa sťahuje zo zahraničných trhov. V okamihu izolácie regionálnych trhov hrajú ústrednú úlohu pri inovácii softvéru výrobcovia OEM. Čoraz viac sa zapájajú do hodnotového reťazca, vyvíjajú svoje vlastné operačné systémy a investujú do platforiem pre mobilitu. V prípade tohto scenára majú silnejšiu pozíciu v automobilovom odvetví výrobcovia OEM.

Scenár č. 4: Spojenectvo na prežitie

Štvrtý scenár počíta s rastom a liberalizovaným celosvetovým obchodom. Medzinárodná spolupráca v oblasti regulácie podporuje inováciu a hospodársku súťaž, dochádza k významnému rozvoju v technológii akumulátorových elektromobilov (BEV). Ázia vykazuje nárast výroby a predaja, zatiaľ čo priemyselne vyspelé krajiny stagnujú. Výrobcovia OEM sa spájajú, zameriavajú sa na vysoko štandardizované druhy vozidiel a sú novými poprednými inovátormi. Svojím spätným zapojením sa do dodávateľského reťazca (softvér, systémy pre riadenie batérie) zvyšujú tlak na dodávateľov. Celosvetová expanzia dodávateľov z Číny predstavuje ďalšiu konkurenciu pre regionálnych dodávateľov, nad ktorými v roku 2030 víťazia výrobcovia OEM.

Bolo to užitočné?