Poznatky

Globálna štúdia medzi spotrebiteľmi v automobilovom priemysle na rok 2022

Kľúčovými trendmi sú elektromobilita, digitalizácia nákupu a dôraz na ochranu životného prostredia

Nižšie náklady na pohonné hmoty a šetrnosť voči životnému prostrediu, ale aj menšia dojazdová vzdialenosť či riedka sieť dobíjacích staníc. To sú len niektoré z faktorov, ktoré majú vplyv na rozhodovanie zákazníkov pri kúpe elektromobilu. Aké ďalšie trendy a technológie budú mať v tomto roku najväčší dopad na automobilový priemysel? To sme zisťovali v rámci Globálnej štúdie Deloitte medzi spotrebiteľmi v automobilovom priemysle na rok 2022. Zistite aj vy, aký názor má viac než 26 000 spotrebiteľov z 25 krajín nielen na elektromobilitu, ale aj na pokročilé technológie či na zmeny v spôsobe predaja automobilov.

Od začiatku septembra do konca októbra 2021 sme uskutočnili prieskum medzi viac než 26 000 spotrebiteľmi z 25 krajín sveta s cieľom preskúmať ich názory na viacero kľúčových problémov, ktoré majú dopad na automobilový sektor, a to vrátane rozvoja pokročilých technológií. Naša Globálna štúdia medzi spotrebiteľmi na rok 2022 poskytuje dôležité poznatky, ktoré môžu spoločnostiam pomôcť nastaviť priority a lepšie navrhnúť svoje obchodné stratégie a investície v nasledujúcom roku.

2022 Global Automotive Consumer Study

Štyri kľúčové trendy v automobilovom priemysle na rok 2022:

  1. Ochota platiť za pokročilé technológie zostáva nízka.Na väčšine svetových trhov nie sú spotrebitelia príliš ochotní priplácať si za pokročilé technológie. Nové automobilové vlastnosti vnímajú totiž iba ako náklady, ktoré vynakladajú výrobcovia na to, aby sa odlíšili od konkurencie.
  2. Záujem o elektromobily vychádza z nižších prevádzkových nákladov a lepších vlastností.Záujem spotrebiteľov o elektromobily sa sústreďuje na nižšie náklady na pohonné hmoty, ochranu životného prostredia a lepšie jazdné vlastnosti. Dojazd a nedostatočne dostupná dobíjacia infraštruktúra však aj naďalej predstavujú prekážky v ich prijatí.
  3. Mnoho spotrebiteľov stále uprednostňuje osobné nákupy.Väčšina spotrebiteľov uprednostňuje nákup automobilu v kamenných autosalónoch u autorizovaných predajcov. Pohodlie a jednoduchosť používania však v budúcnosti veľmi pravdepodobne bude viesť k rozšíreniu a rastu popularity virtuálneho nákupného procesu.
  4. Osobné automobily sú stále preferovaným dopravným prostriedkom.Zdieľané prepravné služby ako spolujazda či zdieľané automobily sa len pomaly vracajú k rýchlosti rastu pred pandémiou. Ľudia totiž dávajú pri voľbe spôsobu dopravy prednosť osobným automobilom.

Potreba riešiť globálnu klimatickú krízu podnecuje vlády po celom svete k prijatiu takých opatrení, ktoré povzbudia nielen výrobcov automobilov k výrobe elektromobilov, ale aj spotrebiteľov k ich nákupu. Tempo prechodu od klasických automobilov k využívaniu elektromobilov sa však v rôznych krajinách výrazne odlišuje. Medzi dôvody týchto rozdielov môžu patriť pomerne nízke ceny fosílnych palív na určitých trhoch či odlišné spotrebiteľské pohnútky na nákup elektromobilov. V súhrne spotrebitelia čoraz viac zvažujú nákup elektromobilu, zostáva však veľké množstvo spotrebiteľov, ktorí sú voči pozitívnym vplyvom plne elektrických vozidiel na životné prostredie skeptickí, pričom cena paliva pre nich zostáva kľúčovým faktorom pri kúpe nového automobilu.

Milan Kulhánek, Central Europe Automotive Leader

Podrobnosti o týchto a ďalších trendoch v automobilovom priemysle sa dozviete v štúdii (v anglickom jazyku).

Bolo to užitočné?