Spotrebný priemysel | Deloitte Slovensko

Služby

Spotrebný priemysel

V tomto technicky zdatnom svete, ktorý sa ani na chvíľu nezastaví, klienti prichádzajú vyzbrojení množstvom informácií pochádzajúcich z internetu o produkte, ktorý si želajú, a o cene, ktorú by zaň podľa nich mali zaplatiť. Navyše, organizácie zhromažďujú obrovské množstvá údajov o tom, ako klienti nakupujú. Spotrebitelia už pri kupovaní zišli z tradičných chodníčkov. Vyhrávajú organizácie, ktoré vedia identifikovať a rozpoznať možnosti, ako klientov rôznymi spôsobmi získať, a ktoré vedia využiť spúšťače, ktoré ich motivujú ku kúpe. Analytika je mocný nástroj, ktorý môže organizáciám pomôcť nájsť nové, poučné príležitosti.

V dnešnom globálnom podnikateľskom prostredí musia organizácie zamerané na spotrebiteľov správne predvídať meniace sa potreby a požiadavky svojich klientov. Nie je to však nič nové. Uvedený prístup bol vždy základným predpokladom úspechu. Novinkou je rýchlosť a frekvencia, akou sa tieto potreby a požiadavky menia. Príčinou je lepší prístup klientov k informáciám. Organizácie musia byť pripravené rýchlo reagovať (niekedy dokonca v reálnom čase) a ponúknuť produkty a služby, ktoré spĺňajú požiadavky klientov, pričom pred nimi stoja výzvy ako zvýšenie prevádzkovej efektivity, zvýšenie ziskovej marže a konkurencieschopné ceny. Neodmysliteľné je aj úzke napojenie na spotrebiteľov a spolupráca s inými účastníkmi v ich podnikateľskom ekosystéme.

Aby organizácia mohla merať dopyt spotrebiteľov a rýchlo a efektívne naň reagovať, musí zmeniť svoj prístup k informačnému manažmentu a podnikovej inteligencii. Podniky, ktoré sa orientujú na spotrebiteľa, potrebujú vyspelé analytické aplikácie vo všetkých prevádzkach - front officeom a systémami dodávateľského reťazca počnúc a finančným plánovaním a účtovníctvom končiac.

Deloitte Analytics má rozsiahle skúsenosti s riadením vzťahov s klientmi a s behaviorálnou analýzou, ktoré sa snúbia s hlbokými poznatkami analytických princípov a postupov. Členské firmy Deloitte môžu vašej organizácii pomôcť s aplikáciou analytiky v rámci hodnotového reťazca podniku, aby ste mohli ľahšie dosiahnuť nevyhnutný rast podniku, lepšie pochopiť svojich klientov a poskytnúť im lepšie služby, aby aj naďalej zostali vašimi klientmi.

 

Spojte sa s nami

Martin Sabol

Martin Sabol

riaditeľ | daňové poradenstvo

Martin Sabol je riaditeľ na oddelení daňového poradenstva, kde sa špecializuje najmä na problematiku transferového oceňovania. Okrem toho poskytuje služby súvisiace s prípravou daňových priznaní, ako ... Viac