Ľudia

Patrik Ferko

Partner | Audit a uisťovacie služby

Patrik Ferko

Patrik Ferko je slovenským certifikovaným audítorom (CA) a dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA).

Podieľal sa na realizácii rôznych projektov pre klientov, vrátane štatutárnych auditov a auditov podľa IFRS, US GAAP, poradenstva v oblasti slovenského účtovníctva a IFRS, hĺbkových previerok, konsolidácie IFRS, transformácií slovenských účtovných výkazov na IFRS a naopak, projektov kompilácie slovenských účtovných výkazov a výkazov podľa IFRS, a projektov daňového poradenstva.

Má skúsenosti s medzinárodnými aj štatutárnymi auditmi a inými projektmi so špecializáciou na rôzne odvetvia, ako napr. automotive, výrobné odvetvia, stavebný priemysel, oceliarstvo, médiá a telekomunikácie.

Patrik Ferko