Ľudia

Patrik Ferko

riaditeľ, audit

Patrik Ferko

absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave s titulom inžinier ekonómie. Je slovenským certifikovaným audítorom (CA), dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA).

Podieľal sa na realizácii rôznych projektov pre klientov, vrátane štatutárnych auditov a auditov podľa IFRS, US GAAP, poradenstva v oblasti slovenského účtovníctva a IFRS, hĺbkových previerok, konsolidácie IFRS, transformácií slovenských účtovných výkazov na IFRS a naopak, projektov kompilácie slovenských účtovných výkazov a výkazov podľa IFRS, a projektov daňového poradenstva.

Má skúsenosti s medzinárodnými aj štatutárnymi auditmi a inými projektmi so špecializáciou na rôzne odvetvia, ako napr. výrobné odvetvia, stavebný priemysel, oceliarstvo, médiá a telekomunikácie, zdravotníctvo.

Patrik Ferko