Ľudia

Patrik Ferko

vedúci partner | audit a uisťovacie služby

Patrik Ferko

Patrik Ferko je vedúcim partnerom na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku a zodpovedá za poskytovanie služieb auditu v žilinskej kancelárii Deloitte. Podieľal sa na realizácii rôznych projektov pre klientov vrátane štatutárnych auditov a auditov podľa IFRS a US GAAP, poradenstva v oblasti slovenského účtovníctva a IFRS, hĺbkových previerok a konsolidácie IFRS. Má skúsenosti s projektmi pre rôzne odvetvia, napr. automobilový priemysel, výrobné odvetvia, stavebný priemysel, oceliarstvo, médiá a telekomunikácie.

Patrik Ferko