Novinky

Ako sa prihlásiť do programu?

Chcete sa zaradiť medzi Best Managed Companies?

Best Managed Companies je globálny program, ktorý podporuje rozvoj a úspech popredných súkromne vlastnených spoločností a ich manažérskych tímov a zároveň oceňuje aj ich kvalitu.

Krok č. 1

Registrácia do programu

Vyplnením online formulára dokončíte fázu č. 1 a oficiálne sa tak zaregistrujete do programu Slovakia Best Managed Companies. Prihlasovanie do aktuálneho ročníka je otvorené.

Náhľad otázok v registračnom formulári vo fáze č. 1

Upozornenie: Dokumenty v papierovej podobe alebo skeny dokumentov vo formáte PDF sa nebudú akceptovať. Všetky spôsobilé spoločnosti budú následne pozvané do ďalšieho kola, kde budú musieť podrobnejšie rozpracovať svoje prihlášky.

Krok č. 2

Účasť na workshope „Best Managed Lab“ a rozpracovanie prihlášky

Spoločnosti zaradené do užšieho výberu pre fázu č. 2 sa prostredníctvom vlastníkov a vrcholového vedenia zúčastnia na workshope „Best Managed Lab“ so senior koučmi Deloitte, Citibank, Asseco Solutions a Inštitútu Rodinného Businessu. Cieľom workshopu je s podporou koučov pripraviť manažérsky tím na podrobnejšie rozpracovanie a kompletizáciu vstupov prihlášky v jednotlivých hodnotených kategóriách podľa štandardov programu Best Managed Companies.

Best Managed Lab zároveň zdieľa popredné inovačné stratégie a metódy, ktoré môže vaša spoločnosť zaviesť, aby sa odlíšila od konkurencie. Učte sa od najlepších, uspejte v neustále sa meniacom ekonomickom prostredí a udržujte si vynikajúcu výkonnosť.

Čo môžete očakávať:

  • približne trojhodinový interaktívny workshop pre vaše vrcholové vedenie,
  • identifikáciu silných stránok a príležitostí v každom z diskutovaných pilierov v porovnaní s globálnymi „best practices“,
  • skúsených facilitátorov Deloitte (BM kouči) s odbornými znalosťami z rôznych odvetví,
  • diskusiu o štyroch pilieroch najlepšie riadených spoločností:

o  stratégia,

o  produktivita a inovácie,

o  firemná kultúra,

o  riadenie a finančné výsledky.

Krok č. 3

Vyhodnotenie vašej prihlášky

Všetky kompletné prihlášky spracované a podané vo fáze č. 2 budú vyhodnocovať kouči a bude ich posudzovať nezávislá odborná porota.

Náhľad otázok vo formulári vo fáze č. 2 zverejníme čoskoro.

Krok č. 4

Ocenenie a vyhlásenie víťazných spoločností

Víťazné spoločnosti, ktorým nezávislá porota udelí titul „Best Managed Company“, budú vyhlásené na slávnostnom večere, ktorý sa uskutoční v októbri 2024 v Bratislave.

Bolo to užitočné?