Novinky

Prečo sa zapojiť?

Aké benefity bude mať program pre vašu spoločnosť?

Spolu s titulom „Best Managed Companies“ sa spoločnosti stávajú členmi globálnej komunity najlepšie riadených privátnych firiem, čo im prináša mnoho nových príležitostí.

Výhody pre uchádzačov

Už samotné podanie prihlášky prináša množstvo výhod.

  • Odborná podpora senior špecialistov Deloitte vám umožní vykonať podrobnú analýzu fungovania vašej spoločnosti zameranú na strategické a prevádzkové aspekty, čo vám uľahčí vyplnenie prihlášky do programu Best Managed Companies.
  • Oboznámite sa s modernými osvedčenými postupmi a identifikujete oblasti, v ktorých sa môžete zlepšiť.
  • Na workshope „Best Managed Lab“ budete mať príležitosť dozvedieť sa viac o trendoch v oblasti leadershipu a inovatívneho myslenia, ktoré môžete využiť v riadení svojej spoločnosti.
  • Získate nezávislé a objektívne porovnanie (benchmarking) spoločnosti s najlepšími firmami na trhu.

Výhody pre víťaza

Víťazné spoločnosti získajú okrem výhod pre uchádzačov aj titul „Best Managed Company“. A nielen to. Víťaz sa môže tešiť aj na:

  • posilnenie imidžu a dôveryhodnosti firmy na trhu vďaka exkluzívnemu označeniu „Slovakia Best Managed Company“,
  • publicitu v médiách,
  • príležitost na networking s ďalšími firemnými lídrami a partnermi počas slávnostného galavečera Best Managed Companies
  • lepšiu schopnosť prilákať a udržať si talentovaných zamestnancov,
  • uznanie zo strany ďalších vplyvných osobností z podnikateľského prostredia a možnosť sa s nimi stretnúť na exkluzívnom podujatí Best Managed Companies,
  • stanete sa členom globálnej komunity Best Managed Companies, ktorú tvorí viac ako tisícka spoločností.
Bolo to užitočné?