Riešenia

Plánovanie nástupníctva, výmena generácií

Preskúmať obsah

Podnikateľský sektor nedávno vstúpil do fázy, keď sa odchod generácie, ktorá nastavila prvé súkromné firmy, stal skutočným problémom. Medzi štandardne zložité úlohy patria odovzdanie majetku nahromadeného desiatkami rokov práce, nájdenie osoby na jeho správu a vymenovanie a príprava členov rodiny na prevzatie rodinného podnikania.
Odborníci skupiny Deloitte Private ponúkajú klientom pri riešení každého aspektu tohto zložitého a osobného procesu maximálne špecializované právne, daňové, finančné aj personálne poradenstvo, ktoré je založené na dôvere a bezprostrednom vzťahu.

Naši experti asistujú rodinným podnikom v úzkej spolupráci s poprednými osobnosťami podnikateľského života a ich rodinami pri výbere a príprave nových lídrov z členov rodiny alebo manažérov z externého prostredia firmy, a tiež pri tvorbe optimálnych právnych a daňových štruktúr na odovzdanie každej položky majetku s cieľom vyhnúť sa daňovým rizikám súvisiacim s odovzdaním majetku a naplánovať súvisiace daňové povinnosti.

Naši experti, ktorí sa špecializujú na poradenstvo pri výnimočných životných situáciách, poskytujú asistenciu pri tvorbe medzigeneračných a udržateľných riešení, ako sú rodinné stanovy a tvorbe a dokumentácii modelov správy a riadenia v rámci rodiny alebo vzťahu vlastníkov k rodinnému podniku, alebo vypracovaní testamentov, a to dokonca aj v situáciách so zahraničným prvkom.

Spojte sa s nami

Patrik Ferko

Patrik Ferko

Riaditeľ | Audit a uisťovacie služby

Patrik Ferko je slovenským certifikovaným audítorom (CA), dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov Veľkej Británie (FCCA). Podieľal sa na realizácii rôznych projektov pre klientov,... Viac