Riešenia

Plánovanie nástupníctva, výmena generácií

Podnikateľský sektor nedávno vstúpil do fázy, keď sa odchod generácie, ktorá stála za vznikom prvých súkromných firiem, stal skutočným problémom. K štandardne zložitým úlohám v tejto oblasti patria odovzdanie majetku, ktorý je výsledkom mnohých rokov práce, hľadanie správnej osoby na jeho správu, ako aj príprava členov rodiny na prevzatie rodinného podnikania a ich vymenovanie do funkcií.

Odborníci skupiny Deloitte Private ponúkajú klientom pri riešení každého aspektu tohto zložitého a osobného procesu vysokoodborné právne, daňové, finančné aj personálne poradenstvo založené na dôvere a bezprostrednom vzťahu.

Naši odborníci v úzkej spolupráci s poprednými osobnosťami podnikateľského života a ich rodinami asistujú rodinným podnikom pri výbere a príprave nových lídrov z členov rodiny alebo manažérov z externého prostredia a tiež pri tvorbe optimálnych právnych a daňových aspektov odovzdania každej položky majetku s cieľom vyhnúť sa súvisiacim daňovým rizikám a naplánovať súvisiace daňové povinnosti.

Naši experti, ktorí sa špecializujú na poradenstvo pri výnimočných životných situáciách, poskytujú pomoc pri tvorbe medzigeneračných a udržateľných riešení ako rodinné stanovy a pri tvorbe a dokumentácii modelov správy a riadenia v rámci rodiny alebo vzťahu vlastníkov k rodinnému podniku, alebo pri vypracovaní závetov, a to dokonca aj v situáciách so zahraničným prvkom.

Spojte sa s nami

Patrik Ferko

Patrik Ferko

vedúci partner | audit a uisťovacie služby

Patrik Ferko je vedúcim partnerom na oddelení auditu a uisťovacích služieb Deloitte na Slovensku a zodpovedá za poskytovanie služieb auditu v žilinskej kancelárii Deloitte. Podieľal sa na realizácii r... Viac