Riešenia

Právna a finančná ochrana súkromného vlastníctva

Preskúmať obsah

Vytvorenie štruktúr majetku, ktoré splnia najnovšie globálne očakávania v oblasti cielenej ochrany akumulovaného majetku proti externým útokom a vnútorným problémom.

V prípade významného firemného a súkromného majetku je bežnou praxou oddeliť dennú prevádzku a súvisiace podnikateľské riziká od osobných úspor, aby sa znížilo riziko. Vďaka lokalizácii medzinárodných skúseností naši odborníci vytvárajú právne štruktúry presne vyhovujúce potrebám klienta, ktoré dokážu ochrániť akumulované hodnoty pred externými útokmi alebo ich delením v dôsledku zmien v rodinných vzťahoch.

Napriek v súčasnosti bežným snahám o zabezpečenie úplnej transparentnosti naši odborníci trvajú na dôležitosti vytvorenia štruktúr, ktoré sú v úplnom súlade s právnym rámcom a požiadavkám na zverejňovanie, pričom zabezpečujú najvyšší stupeň diskrétnosti v súvislosti s konkrétnym majetkom vo vzťahu k tretím stranám.
Vďaka globálnej sieti Deloitte poskytujú naši odborníci zo skupiny Deloitte Private podporu okrem iného pri plánovaní a rozvoji spoločností s osobnou účasťou, súkromných investičných fondov, súkromných nadácií alebo pri vypracovaní dohôd o správe trustových fondov.

Spojte sa s nami

Patrik Ferko

Patrik Ferko

Partner | Audit a uisťovacie služby

Patrik Ferko je absolventom Ekonomickej univerzity v Bratislave s titulom inžinier ekonómie. Je slovenským certifikovaným audítorom (CA), dlhoročným členom Asociácie autorizovaných účtovných znalcov V... Viac