Deloitte Global Human Capital Trends

Аналіз

Дослідження Global Human Capital Trends

Міжнародні дослідження компанії «Делойт» у сфері управління персоналом

Про Групу «Делойт» з кадрового консультування

«Делойт» допомагає організаціям ефективно управляти кадровим капіталом задля забезпечення розвитку бізнесу. Це досягається шляхом застосування передової аналітики, яка слугує для розробки стратегій управління кадровими ресурсами, основаними на потребах бізнесу, для досягнення реальних результатів. «Делойт» є одним із лідерів у сфері кадрового консультування завдяки поєднанню знань у сфері бізнесу та кадрового адміністрування з галузевим досвідом. Ці переваги дають нам можливість надавати повний спектр послуг та використовувати всі можливості нашої багатофункціональної аудиторсько-консалтингової організації і міжнародної мережі. 

Міжнародні тенденції у сфері управління персоналом — 2016

92% керівників компаній та директорів відділів кадрів вважають необхідним для задоволення глобальних вимог бізнесу провести кардинальні зміни в  організаційній структурі бізнесу. Така потреба виникла у зв’язку зі стрімким розвитком цифрових технологій, радикальною зміною бізнес-моделей і демографічного складу персоналу. Водночас, згідно з даними четвертого щорічного звіту міжнародного об’єднання фірм «Делойт» «Світові тенденції управління людським капіталом - 2016», лише 14% керівників вважають, що їхні компанії готові до такого перетворення.

Дослідження компанії «Делойт» «Світові тенденції управління людським капіталом – 2016» проводилося серед більш ніж 7 тисяч керівників компаній і директорів відділів кадрів у 130 країнах і є одним із найбільших міжнародних досліджень з усіх напрямів кадрової роботи та з питань управління персоналом. Попередні три роки, коли проводилося це дослідження, головним пріоритетом компаній було підвищення залученості та утримання персоналу, поліпшення навичок керівництва та створення ефективної корпоративної культури. У 2016 році вперше майже половина респондентів (45%) заявили про розпочаток (39%) або планування (6%) процесу реструктуризації.

Міжнародні тенденції розвитку кадрового капіталу – 2014

Згідно з даними, отриманими від респондентів цьогорічного міжнародного опитування, ми виділили чотири ключові напрями: це управління, утримання, залучення і перекваліфікація фахівців, а також залучення і доступ до кадрових ресурсів. Однак багато респондентів вважає, що організації не готові до вирішення цих питань: майже за кожною виявленою тенденцією показники відповідності були значно нижчими від очікуваних.

Можливо, керівники HR-служб надто критично ставляться до себе й до того, як вони виконують свої обов'язки, оцінюючи свою діяльність на трійку за п'ятибальною шкалою. Та з огляду на те значення, яке  керівники бізнесу та кадрових служб надають програмі управління кадровими ресурсами і розвитку персоналу, 2014 рік – вдалий період як для попередніх заходів, так і для рішучих дій. Що можна зробити? Що варто змінити? Що потрібно поліпшити, щоб розвивати важливі напрями? Наші  висновки допоможуть вам одержати вичерпне уявлення про поточний стан вашої компанії, її цілі та способи їхнього досягнення.

Тенденції розвитку кадрового капіталу – 2013

За допомогою аналізу, спілкування з клієнтами, експертами та галузевими фахівцями, а також під час активних дискусій зі старшими партнерами та фахівцями компанії «Делойт» з управління кадровим капіталом, проведених в усьому світі, нам вдалося визначити ключові поточні та подальші тенденції, що протягом найближчих кількох років впливатимуть на діяльність підрозділів з розвитку персоналу, кадрової служби, а також на міжнародний бізнес.

Чи була корисною ця інформація?