Maliyyə Xidmətləri

Deloitte-un maliyyə xidmətləri sahəsinin mütəxəssisləri bank və kapital bazarları, sığorta və investisiya idarəetməsi sektorundan olan müştərilərini kompleks həllərlə təmin edir.