Bank və Kapital bazarları

Deloitte bank sektoru və kapital bazarı iştirakçılarına fərdi həllərin təmin edilməsi üçün fərqli təcrübəyə və biliyə malik olan peşəkarları özündə birləşdirir. Biz beynəlxalq mütəxəssis bazamızdan və Deloitte-un biliklərindən faydalanmaqla bütün ölkələrdə olan müştərilərimizə xidmətlər göstəririk