Actuarial, Rewards & Analytics

Xidmətlər

Aktuarilər, Mükafatlar və Analitika

Müəssisələr, mənfəətli artıma səy göstərdikləri üçün yeni yaranan risklərlə üzləşir və kapitaldan istifadə ilə bağlı risklərin nəzərə alındığı imkanları başa düşməklə kapital gəlirini artırmağa çalışırlar. Deloitte-un Aktuari, Mükafatlandırma və Analitika (ARA) mütəxəssisləri gəlirin artırılması, risk və kapitalın idarə edilməsi, əməliyyat xərclərinin optimallaşdırılması, mühüm biznes, maliyyə və sığorta məsələlərinin həll edilməsi üçün kompensasiya və mükafatlandırma proqramlarının təşkili ilə bağlı düşünülmüş qərarların qəbulunda biznes rəhbərlərinə yardımçı olur. Biz, Həyat, Əmlak sığortası və Bədbəxt hadisələrdən sığorta sahəsində dünyanın bir sıra aparıcı maliyyə xidməti təchizatçıları, o cümlədən Tibbi xidmət təchizatçları ilə əməkdaşlıq edir, bütün sənaye sahələri və coğrafi yerləşmələr üzrə müəssisələri Mükafatlandırma və Risk idarəetməsinə dair tövsiyələrlə təmin edirik.

Mükafatlar və müavinətlər sisteminin optimallaşdırılması 

Kompensasiya və faydalara dair hərtərəfli siyasət hazırlanarkən, biz biznes strategiyanı, korporativ mədəniyyəti, qlobal kompensasiya və faydalar sistemini nəzərə alırıq və aşağıdakı elementləri əhatə etməyi qarşımıza məqsəd qoyuruq.

 

 

Optimisation of your compensation and benefit system

Aktuarilər 20/20: Korporativ təkamülü həyata keçirməyə dəyər

Aktuarilər 20/20 təşkilatlara və onların aktuarilər komandalarına aktuari proseslərin, sistemlərin və insanların dəyərlərini genişləndirməyə və transformasiya etməyə kömək edəcək bir təklifdir. Rəhbərliklə birgə hərəkət edərək həyata keçirilmiş transformasiya, nəticədə aktuarilər komandasının ümumi dəyərini biznes və maliyyə sahəsində qərarqəbuletmə proseslərində vacib bir oyunçu kimi təkmilləşdirir.

 

 

Bizim liderlə tanış olun

Tural Hacıyev

Tural Hacıyev

Partnyor, Risk üzrə Məsləhət xidmətləri

Tural Deloitte Azərbaycanda risklərin idarə olunması, təhlükəsizlik və məxfilik üzrə Partnyor vəzifəsində çalışır. O fəaliyyət göstərdiyi müddətdə Azərbaycan, MDB və Avropadakı bir sıra şirkətlərə yen... Daha çox