HR Transformation

Xidmətlər

İR Transformasiyası

İnsan Resursları (İR) vasitəsilə effektivliyin idarə edilməsi üçün vahid metod yoxdur - İR ilə bağlı hər fəaliyyət dəyişiklik gücünə malik deyil. Lakin İR üzrə istənilən investisiya effektivliyin artırılması vasitələrinə işarə edə bilər. Bu məsələdə Deloitte-un İRT üzrə mütəxəssisləri fərqlənir: Yüksək effektivlik üçün birbaşa vasitə müəyyən edilir. İR üzrə istənilən Transformasiya fəaliyyəti potensialın yaradılmasından daha geniş fəaliyyətləri əhatə edir və Yüksək biznes Nəticələrinin əldə olunması üçün imkanların, etibarın qurulmasına və müvafiq qrupların yaradılmasına yönəlmişdir. Uzun illərdir ki, mütəxəssislərimiz İR məsələlərinə xüsusi diqqət ayırır. Biz İR üzrə investisiyaları gələcəkdə də davam etdirəcəyik. Bu gün biz lider mövqeyindəyik, çünki hər zaman gələcəyi düşünürük.

Deloitte-un sorğusu: Rəqəmsal iş dünyası şirkətlərdəki təşkilat strukturunu və insan resurslarına dair strategiyanı radikal şəkildə dəyişməyə məcbur edir 

Rəqəmsal texnologiyalar, işçi qüvvəsinin demoqrafik göstəricilərindəki dəyişikliklər və innovasiyanın inkişaf sürəti şirkətlərdə təşkilati strukturun yenidən qurulmasına, idarəetmə modellərinin təkmilləşdirilməsinə, işçiyönümlü mədəniyyət və təcrübənin yaradılmasına səbəb olur.

 

talent strategies

İşçi heyəti praktikası üzrə modelləşdirmə

Optimallaşdırma üzrə vasitə

Digital technology, changing workforce demographics and speed of innovation are causing companies to redesign organizational structure, evolve leadership models, and drive an employee-centric culture and experience.

headcount models for companies in various industries

Ümumi xidmət mərkəzləri

Biz, ümumi xidmət mərkəzlərinə (ÜXM) ötürülməli proseslərin qurulması, lokallaşdırılması və optimallaşdırılması üçün kompleks yanaşma təklif edirik. ÜXM layihələrini həyata keçirərkən biz mühasibat uçotu, vergi, hüquq, texnologiya və prosedurlar ilə bağlı spesifik məsələləri nəzərə alırıq.  

Shared service centers

Fəaliyyətin birgə birgə idarəedilməsi 

Bizim məsləhətçilər performansın idarəedilməsi üzrə birləşdirilmiş mürəkkəb sistemlərin yaradılması və tətbiq edilməsi sahəsində təcrübəyə malikdilər. 

Integrated performance management

Fəaliyyət nəticələrinin idarə edilməsi 

Müasir, dinamik inkişaf edən biznes mühitində hər bir şirkət dəqiq, etibarlı məlumatlara əsaslanaraq qısa müddətdə qərarlar qəbul etmək istəyir. Fəaliyyət nəticələrinin kompleks idarə edilməsi fəaliyyətə daha güclü nəzarət etməyə, həmçinin, qərar qəbulunda istifadə olunan məlumatların işlənməsinə daha az xərc sərf etməyə imkan verir. Deloitte-un beynəlxalq təcrübəsi istənilən fəaliyyət sahəsində oxşar məsələlər zamanı sınanmış metodologiyaların uğurla tətbiqini təmin edə bilər.

 

Performance management

Bütün materiallar İngilis dilində mövcuddur

 

Liderimizlə tanış olun

Tural Hacıyev

Tural Hacıyev

Partnyor, Risk üzrə Məsləhət xidmətləri

Tural Deloitte Azərbaycanda risklərin idarə olunması, təhlükəsizlik və məxfilik üzrə Partnyor vəzifəsində çalışır. O fəaliyyət göstərdiyi müddətdə Azərbaycan, MDB və Avropadakı bir sıra şirkətlərə yen... Daha çox