Grantovi, poticaji i fondovi

Kako Vam Deloitte može pomoći?

Možemo Vam pomoći pri identifikaciji poslovnih projekata za koje biste mogli ostvariti poticajne mjere.