Právní informace

Právní informace pro spotřebitele

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů – informační povinnost

V souladu s § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, si dovolujeme informovat, že věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se společnostmi Deloitte Advisory s.r.o., Deloitte Audit s.r.o., Deloitte BPO a.s., Deloitte Security s.r.o. a ELBONA AUDIT s.r.o. je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Věcně příslušným subjektem pro mimosoudní řešení spotřebitelských sporů se společností Ambruz & Dark Deloitte Legal s.r.o., advokátní kancelář je Česká advokátní komora (www.cak.cz).