Climate Rules

Interaktivní vzdělávací projekt na (vy)řešení environmentálních problémů

Herní princip projektového dne Climate Rules spočívá v objevování, vyhledávání informací a přemýšlení nad souvislostmi v rovině environmentální, sociální i technologické. Středoškoláci experimentují s technologiemi a inovacemi a zábavnou formou si procvičují dovednosti pro 21. století – kooperaci, komunikaci, kritické myšlení i kreativitu. 

Příroda. Lidé. Technologie. Climate Rules je víc než jen klimatické téma

Kdo hru vytvořil? Organizace Nvias, která se inspirovala deskovou hrou „Vládci klimatu“. Od roku 2022 pak společně s Bridge Academy a Deloitte CE a za podpory programu Erasmus+ hru pořádají v pěti evropských zemích na 25 základních a středních školách. 

 

„Příroda, lidé a technologie – to vše v sobě skrývá velký potenciál. Hra umožňuje objevovat souvislosti v dlouhém časovém úseku. Studenti jsou vystaveni situacím, kde musí řešit následky svých rozhodnutí a hledat lepší společná řešení.“

Pavel König, Nvias

„I přes svůj název Climate Rules nejde v tomto projektovém dni jen o klimatické téma, na problematiku je nahlíženo v širším kontextu, pracuje se s rovinou environmentální, sociální i technologickou.“ 

Aleš Smetana, Bridge Academy

 

Jak hra probíhá? Studenti středních škol se zaměřením na udržitelnost a technologické vzdělávání spolupracují v rámci týmů na řešení environmentálních problémů v celosvětovém měřítku. Vedle toho se učí pracovat s dovednostmi, jako jsou kreativita, kritické myšlení či kooperace.

Co je jejím cílem? Upozorňovat na environmentální problémy, motivovat mladé lidi k tomu, aby se problematikou zabývali, a nastartovat změnu v oblasti klimatu a udržitelného rozvoje pomocí inovativního myšlení a technologií. 

„Hra Climate Rules studenty připravuje na to,aby se stali hybnou silou změn ve svých školních komunitách a podpořili globální ambice pro lepší, inkluzivnější a udržitelnější svět. A to pro změnu velmi rádi podpoříme i my.“


Ivana Lorencovičová

Deloitte

WorldClimate by Deloitte
Protože planeta je jen jedna

Nebudeme se rozepisovat o tom, proč je tohle téma důležité. To všichni moc dobře víme. Stejně jako to, že žádná druhá planeta, kde bychom mohli žít, momentálně neexistuje. Takže pokud chceme tu naši chránit, musíme se k ní chovat ohleduplně. Základem naší globální strategie WorldClimate jsou měřitelná a jasná opatření, která povedou k udržitelnějšímu světu a zmírnění dopadů klimatické krize. Pomocí vzdělávání, inovací a moderních technologií chceme inspirovat naše zaměstnance i širší komunitu k odpovědným rozhodnutím v oblasti klimatu.

Změna vždy začíná zevnitř. A my jsme ji odstartovali.

Zjistěte více >

A co dál? Mezinárodní Climate Summit a Den v Deloitte

Do hry Climate Rules se zapojily střední školy z pěti zemí Evropy. Jakmile ve všech proběhne projektový den, na řadu přijde závěrečná virtuální konference. Během tohoto dne každý tým představí své strategie udržitelného rozvoje a následně bude mít možnost navázat kontakty s podobně smýšlejícími lidmi a dozvědět se, jak své nové poznatky o změně klimatu přenést do své školy, rodiny či komunity. Vítězný tým dostane příležitost zažít jeden Den v Deloitte, kde se setká s odborníky na dané téma a vyzkouší si získané dovednosti v praxi. 

Grantová dohoda pro projekt v rámci program ERASMUS+ (číslo projektu je 2021-2-CZ01-KA210-YOU-000048349).

PARTNEŘI PROJEKTU CLIMATE RULES

Regionalní partneři
Bridge Academy, Nvias, Deloitte, Erasmus+

Lokální partneři
NROS, Egyesek Youth Association, University of Ljubljana (s podporou Eco School Slovenia), Mladiinfo PL