safe sender-whitelist

O nás

Přidání Deloitte do seznamu bezpečných odesilatelů

Ujistěte se, že máte nastavený náš emailový účet na seznamu bezpečných odesilatelů.

Snažíme se zajistit, aby Vámi objednané informace zasílané prostřednictvím e-mailu byly doručeny určeným adresátům. Níže uvádíme popis nejčastějších problémů, které mohou při doručování e-mailů s informacemi od společnosti Deloitte nastat.

Ověřte, zda není e-mail blokován jako nevyžádaná pošta (SPAM)

E-maily zasíláme pouze v případě, že jsme obdrželi Váš souhlas s jejich zasíláním i s rozsahem zasílaných informací. V některých případech však e-maily od společnosti Deloitte bývají mylně klasifikovány jako SPAM. Toto bývá nejčastější důvod, proč nejsou e-maily (objednané brožury či jednorázové registrační pasy) od firmy Deloitte doručeny. Je možné, že dané e-maily jsou klasifikovány jako nevyžádaná pošta na úrovni serveru pro elektronickou poštu nebo na úrovni samotné schránky elektronické pošty.

  1. Ověřte, zda zpráva od odesilatele Deloitte Česká republika nebyla přesunuta do složky SPAM ve Vaší elektronické poště. Adresy noreply@cz.register-deloittece.com a noreply@mailer-cz.register-deloittece.com doporučujeme přidat do seznamu bezpečných odesilatelů (v závislosti na dané aplikaci se tento seznam může jmenovat „white list“, „bezpeční odesilatelé“, „safe sender”, atd.). Níže uvádíme popis, jak tuto změnu nastavit v MS Outlook.
  2. Ověřte, zda není e-mail blokován Vaším serverem elektronické pošty. Požádejte správce elektronické pošty (zpravidla je to pracovník IT oddělení Vaší společnosti), aby adresy noreply@cz.register-deloittece.com a noreply@mailer-cz.register-deloittece.com a také IP adresy 83.238.107.142 a 83.238.107.182 zařadil do seznamu bezpečných odesilatelů.

Ověřte, zda je Vaše jméno uvedeno v seznamu odběratelů

Další příčinou, proč Vám nejsou e-maily doručovány, může být skutečnost, že Vaše e-mailová adresa není uvedena v seznamu pravidelných příjemců (může se stát, že naše zdroje Vaši e-mailovou adresu omylem označí za nesprávnou nebo neplatnou). Vaši adresu jakožto stálého příjemce můžete ověřit, pozměnit či vymazat na adrese: www.deloitte.com/cz/subscribe.

Přidání na seznam bezpečných uživatelů v MS Outlook / Office 365

Podrobný návod pro přidání příjemců e-mailových zpráv do seznamu bezpečných odesílatelů pro aplikace MS Outlook nebo MS Office naleznete zde.

Považujete tyto informace za užitečné?