Řešení

Řízení rizik smluvních vztahů

Contract and Risk Compliance v oblasti kolektivních systémů

Řízení rizik smluvních vztahů / Contract and Risk Compliance je komplexní proces, který se zaměřuje na dohled na plnění dohodnutých podmínek všemi smluvními stranami a na identifikaci možných problémů vyplývajících ze stávajících smluvních vztahů s partnery.

Environmentální legislativa v posledních letech zavedla u řady komodit tzv. rozšířenou odpovědnost výrobce (Extended Producer Responsibility). Dle těchto předpisů se výrobci a dovozci např. obalů, elektrozařízení, automobilů, baterií a akumulátorů či pneumatik stali zodpovědnými zejména za řádný sběr a zpracování těchto použitých výrobků. Za účelem efektivity vytváří povinné osoby platformy pro společné plnění těchto povinností, tzv. kolektivní systémy (autorizované společnosti, collective/compliance schemes atd.). Jedním z úkolů těchto kolektivních systémů je pak kontrola dodržování podmínek účasti v systému ze strany povinných osob-účastníků.

Naším primárním zájmem je, aby výsledek a užitek pro naše klienty jednoznačně převyšoval cenu našich služeb.

Průběh auditu

V případě ověření smluvních vztahů má audit zpravidla tyto části:

 

1. Příprava podkladů

 • Získání primárních dokladů, vůči kterým se ověření bude provádět (smlouva, zákon apod.)

 

2. Příprava kontrolních listů a výstupů (zprávy)

 • Příprava kontrolních listů vycházejících z dokladů, které mají být ověřovány
 • Příprava vzorové zprávy
 • Odsouhlasení si kontrolních listů a vzorové zprávy s klientem

 

3. Výběr vzorku:

 • Stanovení vzorku ověřovaných subjektů (buď rozhodnutí klienta, popř. výběr reprezentativního vzorku dle návrhu Deloitte)

 

4. Audit na místě

 • Zahájení auditu u konkrétního subjektu
 • Vyplnění kontrolních listů
 • Prezentace předběžných výsledků auditu

 

5. Příprava a schválení výstupů

 • Validace zjištění
 • Příprava návrhu zprávy z provedeného ověření
 • Vydání finální zprávy

Související problematika

Uvádíte na český trh elektrozařízení či baterie / akumulátory? Pokud ano, plníte si související odpadové povinnosti? Plníte si své povinnosti skrz třetí osobu řádně?

Uvádí Vaše společnost na český trh obaly? Pokud ano, plníte si související odpadové povinnosti? Plníte-li si své povinnosti skrze třetí osobu, jsou plněny v souladu se zákonem?

Zaujaly Váš výše uvedené otázky, máte zájem o správné nastavení dané problematiky z hlediska legislativy? Obraťte se na našeho specialistu, který má rozsáhlé zkušenosti v dané oblasti: Tomáš Babáček

Kontakty

David Batal

David Batal

Vedoucí partner

David je vedoucím partnerem oddělení auditorských služeb společnosti Deloitte Česká republika. Začal pracovat u společnosti v roce 1999 poté, co dokončil studia na Vysoké škole ekonomické v Praze, obo... více

Žaneta Krupičková

Žaneta Krupičková

Senior manažerka

Žaneta Krupičková je senior manažerem ve společnosti Deloitte Česká republika, kde vede tým specializující se na poskytování služeb interního auditu. Disponuje více než 16 lety zkušeností s poradenstv... více