Řešení

Řízení rizik smluvních vztahů

Contract and Risk Compliance v oblasti kolektivních systémů

Řízení rizik smluvních vztahů / Contract and Risk Compliance je komplexní proces, který se zaměřuje na dohled na plnění dohodnutých podmínek všemi smluvními stranami a na identifikaci možných problémů vyplývajících ze stávajících smluvních vztahů s partnery.

Environmentální legislativa v posledních letech zavedla u řady komodit tzv. rozšířenou odpovědnost výrobce (Extended Producer Responsibility). Dle těchto předpisů se výrobci a dovozci např. obalů, elektrozařízení, automobilů, baterií a akumulátorů či pneumatik stali zodpovědnými zejména za řádný sběr a zpracování těchto použitých výrobků. Za účelem efektivity vytváří povinné osoby platformy pro společné plnění těchto povinností, tzv. kolektivní systémy (autorizované společnosti, collective/compliance schemes atd.). Jedním z úkolů těchto kolektivních systémů je pak kontrola dodržování podmínek účasti v systému ze strany povinných osob-účastníků.

Naším primárním zájmem je, aby výsledek a užitek pro naše klienty jednoznačně převyšoval cenu našich služeb.

Průběh auditu

V případě ověření smluvních vztahů má audit zpravidla tyto části:

 

1. Příprava podkladů

 • Získání primárních dokladů, vůči kterým se ověření bude provádět (smlouva, zákon apod.)

 

2. Příprava kontrolních listů a výstupů (zprávy)

 • Příprava kontrolních listů vycházejících z dokladů, které mají být ověřovány
 • Příprava vzorové zprávy
 • Odsouhlasení si kontrolních listů a vzorové zprávy s klientem

 

3. Výběr vzorku:

 • Stanovení vzorku ověřovaných subjektů (buď rozhodnutí klienta, popř. výběr reprezentativního vzorku dle návrhu Deloitte)

 

4. Audit na místě

 • Zahájení auditu u konkrétního subjektu
 • Vyplnění kontrolních listů
 • Prezentace předběžných výsledků auditu

 

5. Příprava a schválení výstupů

 • Validace zjištění
 • Příprava návrhu zprávy z provedeného ověření
 • Vydání finální zprávy

Související problematika

Uvádíte na český trh elektrozařízení či baterie / akumulátory? Pokud ano, plníte si související odpadové povinnosti? Plníte si své povinnosti skrz třetí osobu řádně?

Uvádí Vaše společnost na český trh obaly? Pokud ano, plníte si související odpadové povinnosti? Plníte-li si své povinnosti skrze třetí osobu, jsou plněny v souladu se zákonem?

Zaujaly Váš výše uvedené otázky, máte zájem o správné nastavení dané problematiky z hlediska legislativy? Obraťte se na našeho specialistu, který má rozsáhlé zkušenosti v dané oblasti: Tomáš Babáček

Související články