Lidé

Žaneta Krupičková

Audit

Senior manažerka

Žaneta Krupičková

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Žaneta Krupičková je senior manažerem ve společnosti Deloitte Česká republika, kde vede tým specializující se na poskytování služeb interního auditu. Disponuje více než 16 lety zkušeností s poradenstvím v oblasti auditu, řízení podnikových rizik a poskytování konzultačních služeb klientům v různých odvětvích.

Spolu se svým týmem je odpovědná za služby v oblasti interního auditu, finančního auditu, posuzování a řízení obchodního rizika, externí hodnocení kvality, analýzy a zlepšení obchodních procesů, co-sourcing a outsourcing interního auditu, pracovala na auditech projektů financovaných z fondů Evropské unie i z národních zdrojů. Současně má Žaneta praxi v oblasti realizace auditů ve veřejné správě a zkušenosti s prováděním kontrol dle zákona č. 320/2001 Sb., zákona 218/2000 Sb. a zákona č. 250/2000 Sb. a s prováděním kontrol na místě dle relevantních právních předpisů EU.

Žaneta je absolventem Fakulty ekonomicko-správní Univerzity Pardubice a je držitelem CGAP certifikace (Certifikovaný auditní odborník pro veřejnou správu).

Žaneta Krupičková