Lidský kapitál

Pokud na ni nahlížíme novýma očima, představuje práce více než pouhý proces. Může být výstupem zvyšujícím produktivitu a hodnotu využitím lidského potenciálu a utvářením organizace odolné vůči riziku, připravené na budoucnost a nabízející pracovníkům smysluplnou identitu přinášející trvalé výsledky.