Globální trendy v oblasti lidského kapitálu

Analýza

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2021

Od „přežívání“ v době pandemie k nové prosperitě

V rámci naší nejnovější studie jsme se zaměřili na to, jak pandemie ovlivnila vztah mezi zaměstnanci a zaměstnavateli a jaké kroky mohou společnosti podniknout, aby z nastalé situace vytěžily maximum a zároveň překonaly největší výzvy, které před nimi stojí. Pro účely výzkumu jsme využili několika metod, od focus groups, interview s business a HR leadery, až po dotazování na sociálních sítích či rozhovory při využité umělé inteligence. Výsledkem jsou čtyři základní scénáře, které ovlivní práci do budoucna a které mají napomoci ke zorientování se v nejisté budoucnosti, které kvůli pandemii čelíme.

5 trendů v oblasti lidského kapitálu pro rok 2021

  1. Snahy o rovnováhu mezi pracovním a osobním životem se nově zaměřují na fyzickou i duševní pohodu zaměstnanců již během pracovní činnosti. O důležitosti wellbeingu se mluvilo ještě před pandemií, loni ho považovalo za důležité 80 % respondentů naší studie. Práce, soukromý život, zdraví a bezpečnost se v uplynulých měsících staly neoddělitelnými a v praxi se tak ukázalo, že právě duševní pohoda je doslova otázkou přežití. Společnosti tak začaly přemýšlet o tom, jak wellbeing začlenit do práce samotné. Nyní je to práce, která musí být v rovnováze s osobní pohodou. 
  2. Probouzení skutečného pracovního potenciálu. Jde o více než jen o zvýšení kvalifikace, pracovníci dostanou větší kontrolu nad tím, jakou práci dělají a na jaké vzdělávací cíle se mají zaměřit. Cílem je zvýšit vlastní angažovanost a soustředit se tak na věci, které jsou důležité z pohledu jednotlivce. Zaměstnanci tak budou více motivováni a zapojeni do práce a dalšího (sebe)vzdělávání. 
  3. Vytváření týmů a supertýmů, které využívají technologie s cílem zlepšit přirozený způsob „lidské“ práce. Jde o efektivní propojení tradiční pracovní činnosti s technologickými vychytávkami. A to od nástrojů, které zlepšují týmovou spolupráci a propojení jednotlivců, až po umělou inteligenci, která může vést zaměstnance při rozhodování a napomáhat jim při dosahování nových a lepších výsledků – to vše navíc rychleji a v mnohem větším objemu, pokud jde o realizovanou práci.
  4. Výhled do budoucna a směřování dalšího vývoje na základě dat nasbíraných v reálném čase. Porozumění pracovní síle je prvním krokem ke sladění s organizačními cíli společnosti, které zohledňují potřeby zaměstnanců a rozvíjejí jejich schopnosti, přitom respektují jak jejich vlastní hodnoty, tak i ty, které má daná organizace. Pohled na to, co a jak zaměstnanci dělají, může organizacím pomoci vytvořit nové způsoby práce, které u každého pracovníka zvýší jeho latentní potenciál.
  5. Úkol pro HR: Urychlení přechodu k redesignu práce a pracovního prostředí v celé firmě, převzetí klíčové role.V předchozích Trendech v oblasti lidského kapitálu vždy rezonoval lidský přístup. Nyní je na HR, aby sehrálo klíčovou roli při začleňování tohoto přístupu do všech aspektů práce a aby spolupracovalo s businessem a dalšími leadery při představách o základních procesech, tedy o tom, co, proč a jak funguje napříč celou firmou.

Česko vs. svět

České společnosti zpětně hodnotí svou připravenost na pandemii optimističtěji než zbytek světa. Zatímco globálně se za připravené či velmi připravené na pandemii považovalo 41 % respondentů, u nás toto procento činí téměř 60 %. Nejvýznamnější schopností pro zvládnutí příštích měsíců a dalších případných krizí bude dle českých společností zejména schopnost firem rychle přijímat nová rozhodnutí, přičemž 60 % z nich říká, že jsou na tuto nutnost připraveny.

Nadpoloviční většina respondentů se shoduje, že hlavním prostředkem pro dosažené nové vize a prosperity bude chování leadershipu, zejména pokud jde o nasazení a odhodlání leaderů při vedení lidí a dalšího směřování. Mezi dalšími elementy budoucího úspěchu jsou předefinování práce a jejích výstupů a pracovního prostředí, správné vzdělávání a rozvoj zaměstnanců, správně nastavené procesy a řízení či kultura společnosti. 

Kde končí rovnováha mezi pracovním a osobním životem? Opravdu je zapojení technologií vždy tím jediným správným řešením? Jak co nejefektivněji využít potenciálu zaměstnanců? Jak více využívat data? Projděte si naši aktuální studii Od přežití krize k trvalé prosperitě: Trendy v oblasti lidského kapitálu 2021 v ČR i ve světě pro rok 2021.

Předešlá vydání z uplynulých let najdete zde.

Trendy v oblasti lidského kapitálu 2021 v ČR i ve světě

Považujete tyto informace za užitečné?