Ľudia

Zuzana Kostiviarová

Senior manažérka

Zuzana Kostiviarová

Zuzana Kostiviarová vedie poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov na Slovensku a v Českej republike. Svojim klientom pomáha aplikovať do praxe HR trendy a osvedčené postupy a pripraviť sa na budúcnosť práce. Venuje sa projektom, ktoré sa zameriavajú predovšetkým na zavádzanie moderných prvkov riadenia v organizáciách, pomáha spoločnostiam vybudovať adaptabilnú organizáciu, posilňovať strategickú úlohu HR, zlepšovať a digitalizovať zamestnaneckú skúsenosť, rozvíjať talenty a leadership v organizáciách a ďalšie oblasti. 

Zuzana Kostiviarová