Řešení

Transformace pracovní síly

Práce, pracovní síla i prostředí reagují na technologické a společenské disruptivní změny exponenciálním tempem. Úspěch firem závisí na tom, zda mají strategii, která zohledňuje všechny aspekty řízení pracovní síly od jejího získání, zapojení, odměňování až po vedení pracovní síly budoucnosti.

Talent management a řízení výkonuUdržte klíčové know-how a talentované lidi ve své firmě a přiveďte odborníky, které potřebujete

Navrhujeme a optimalizujeme strategie pro celý ekosystém pracovní síly v oblasti talentu na základě dat a prověřených metodologií s cílem podpořit zapojení zaměstnanců, výkon a výsledky. To zahrnuje přístup k získávání a retenci talentů, motivaci a řízení výkonu a adaptaci na nové pracovní modely, např. agilní pracoviště.

Mezi naše služby patří:
 • Design struktury pracovních pozic
 • Strategické plánování pracovní síly
 • Systém odměňování a benefitů
 • Řízení výkonnosti
 • Talentové strategie a mezigenerační talent management
 • Kariérní rozvoj, plánování nástupnictví a udržení zaměstnanců
 • Řízení kompetencí a znalostí (kompetenční modely)

Leadership, engagement zaměstnanců a firemní kulturaVybavte leadery kompetencemi a dovednostmi, které potřebují pro adaptaci na nové podmínky práce

Pomůžeme vám vybudovat schopnosti, dovednosti a mindset leaderů na všech úrovních tak, aby byli schopni lépe reagovat na změny potřeb týmů a jednotlivců a adaptovat se na nové přístupy k řízení lidí a výkonu. S využitím nástrojů, jako je Design thinking, vám pomůžeme formulovat a strukturovat strategické ambice a plánovat inovace v konkrétních krocích.

Mezi naše služby patří:

Inovativní přístupy v oblasti vzděláváníNahraďte tradiční formy vzdělávání inovativními přístupy a technologiemi

Navrhujeme inovativní formy vzdělávání, které podporují rozvoj kariér a zkušeností zaměstnanců. Vytvoříme pro vás vzdělávací strategii, navrhneme přizpůsobení vašeho vlastního obsahu a implementujeme technologická řešení s přístupem k preferovaným partnerům a vendorům.

Analytika a plánování lidského kapitáluVyužijte potenciálu množství dat, ke kterým mají HR oddělení přístup

Poskytujeme pohled na pracovní sílu z hlediska kompozice, dovedností a schopností, demografických údajů, produktivity a dalších záležitostí prostřednictvím dat a nástrojů umělé inteligence. Tímto způsobem generujeme návrhy optimální strategie pracovní síly, redesignu a následného provedení.

Strategie v oblasti wellbeingu a odměňováníUdržte své zaměstnance spokojené

Navrhujeme a doručujeme holistické přístupy k odměňování a wellbeingu zaměstnanců, které přesahují tradiční kompenzace a balíčky výhod. Nabízíme strategii, design, detailní finanční modelování a implementaci „total relationship“ programů.

Ekosystém pracovní sílyVyužívejte alternativní zdroje práce efektivně

Mapujeme oblasti společnosti, ve kterých je nutné pracovat s alternativními zdroji práce. Analyzujeme rizika spojená s angažováním kontraktorů a navrhujeme jak přístup k optimalizaci pracovní síly, tak opatření, která splňují operační, pracovně právní a daňové aspekty práce s kontraktory.

Vytvořte vaši DEI strategii na základě dat a investujte do DEI iniciativ efektivně.

Našim klientům pomáháme s komplexním řešením v oblasti diverzity, rovnosti a inkluze (DEI). Od analýzy současného stavu, přes definici strategie a dílčích kroků, které povedou k dosažení DEI cílů, až po implementaci jednotlivých opatření a DEI iniciativ či měření jejich efektivity. Mezi naše služby mimo jiné patří:
 • Vytvoření komplexní DEI strategie
 • Stanovení cílů a KPIs v oblasti DEI
 • Gender balance a posílení podílu žen ve vedení
 • Gender pay gapi
 • Certfikace gender pay gap
 • Nastavení cílů a strategií v oblastech S a G v rámci ESG reportingu
 • Nastavení flexibilních pracovních podmínek

Kontaktujte nás

Andrea Černá

Andrea Černá

Manažerka

Andrea má zkušenosti s velkými globálními i lokálními HR projekty. Ve své praxi se věnuje zejména oblasti řízení změny a komunikaci, ale také optimalizaci HR procesů. Zkušenosti má též s implementací ... více

Zuzana Kostiviarová

Zuzana Kostiviarová

Senior manažérka

Zuzana Kostiviarová vedie poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov na Slovensku a v Českej republike. Svojim klientom pomáha aplikovať do praxe HR trendy a osvedčené postupy a pripraviť sa na b... více