HR transformace

Služby

HR transformace

Více než kdykoli předtím potřebují společnosti silné HR, které dokáže jasně, měřitelně a efektivně přispívat k naplňování cílů organizace, zvyšování její hodnoty a pozice na trhu. Bohužel ne každá HR iniciativa je transformační. Právě v této oblasti můžeme pomoci: víme totiž, že úspěch HR transformace daleko přesahuje vytvoření pouhé kapacity na dodávání HR služeb a zaměřuje se na budování schopností HR, důvěryhodnosti u byznysu a propojenosti napříč organizací.

Strategie HRVydejte se naproti budoucnosti HR díky efektivní strategii a nastartujte změnu

Navrhujeme HR strategie a operační modely včetně rolí a adaptabilní struktury za účelem navigace organizace směrem k  budoucnosti HR, udržitelné hodnotě a dosahování smysluplných pracovních výsledků, a to prostřednictvím kombinace HR, pracovní sílya technologických řešení.

Mezi naše služby patří např.:
  • Tvorba operačního modelu
  • Optimalizace HR procesů

Analytika zaměstnaneckých datVyužívejte dostupných dat k naplnění potenciálu firmy

Pomáháme organizacím predikovat a rozumět makro trendům, které ovlivňují pracovní sílu, a to skrze analýzu dat a chování zaměstnanců. Díky tomu jsme schopni identifikovat klíčová témata, která přispějí k dosažení udržitelné výkonnosti společnosti.

Digitální HR a zaměstnanecká zkušenostMaximalizujte hodnotu investic do technologií

Vytváříme strategie a plány pro zavedení HR technologií, a to od samotného výběru řešení přes jeho design až po implementaci. Díky našemu odbornému vedení se tak společnostem daří maximalizovat hodnotu vložených investic do zvolených technologií.

Mezi naše služby patří např.:
  • Řízení dodávek komplexních HR systémů
  • Výběr HR systémů

Čtěte více

Implementace SuccessFactorsVyužijte nejpokročilejších technologií k dosažení trvalé hodnoty

Navrhujeme, implementujeme a integrujeme SuccessFactors řešení, abychom podpořili pozitivní zaměstnaneckou a uchazečskou zkušenost, stejně jako abychom umožnili našim klientům dosáhnout budoucnosti práce již nyní. Díky SuccessFactors se společnostem daří pracovat novým způsobem, dosahovat vyšší přidané hodnoty a efektivních výsledků práce.

Čtěte více

Komplexní projektový management v oblasti HRNepodceňujte řízení změn při zavádění nových řešení

Provázíme klienty hlavními úskalími, ke kterým může dojít například v průběhu implementace nových HR systémů či zavádění digitalizace v oblasti HR. Vycházíme z reálné zkušenosti vedení komplexních projektů v kombinaci s ověřenou metodologií implementace HR systémů. Zároveň na projektu zajišťujeme i tzv. Quality Assurance.

Kontaktujte nás

Andrea Černá

Andrea Černá

Manažerka

Andrea má zkušenosti s velkými globálními i lokálními HR projekty. Ve své praxi se věnuje zejména oblasti řízení změny a komunikaci, ale také optimalizaci HR procesů. Zkušenosti má též s implementací ... více

Zuzana Kostiviarová

Zuzana Kostiviarová

Senior manažérka

Zuzana Kostiviarová vedie poradenstvo v oblasti riadenia ľudských zdrojov na Slovensku a v Českej republike. Svojim klientom pomáha aplikovať do praxe HR trendy a osvedčené postupy a pripraviť sa na b... více