banner

Článek

Globální studie Women @ Work 2024

Čtvrté vydání studie Deloitte Women @ Work mapuje zkušenosti žen na pracovišti a ve společnosti obecně. Což nám přináší vhled do výzev, kterým dnes čelí pracující ženy po celém světě, jak v pracovním prostředí, tak mimo něj – a ukazují, jaké kroky musí zaměstnavatelé podniknout, aby vytvořili pracovní prostředí, ve kterém mohou ženy růst.

  • Téměř polovina žen se obává o svou osobní bezpečnost v práci, při cestě do práce nebo při cestě za prací 
  • Čtvrtina žen nechce ve své firmě postoupit na vyšší vedoucí pozici, přičemž hlavním důvodem je, že je v tom odrazuje firemní kultura, avšak ve firmách označovaných za „lídry v oblasti rovnosti žen a mužů“ chce na vyšší vedoucí pozici postoupit 92 % žen.
  • Polovina žen uvedla, že se míra jejich stresu meziročně zvýšila, a navzdory určitému pokroku vnímají nadostatečnou podporu v oblasti péče o duševní zdraví na pracovišti 
  • Celkem 31 % respondentek se v posledních 12 měsících setkalo s mikroagresí, 4 % se sexuálním obtěžováním a 8 % s dalšími typy obtěžování v práci. Čtvrtina žen dále uvedla, že lidé na vyšších pozicích v jejich firmách se vůči nim dopustili nevhodného jednání nebo komentářů
  • Výsledky průzkumu ukazují souvislost mezi pracovní dobou a duševním zdravím - zatímco 50 % žen, které obvykle pracují jen svou smluvní pracovní dobu, popisuje své duševní zdraví jako dobré. U těch, které pravidelně pracují přesčas, se tento podíl snižuje na 23 %. Pouze 37 % žen uvádí, že se cítí být schopny od práce odpojit.
  • Duševní zdraví je pro ženy na celém světě jedním ze tří nejpalčivějších témat (48 %), přičemž za důležitější považují už jen finanční zabezpečení (51 %) a svá práva (50 %).
Women @ work 2024 (EN)

Podívejte se na starší vydání Women @ work

Považujete tyto informace za užitečné?