Řešení

Transformace pracovní síly

Práce, pracovní síla i prostředí reagují na technologické a společenské disruptivní změny exponenciálním tempem. Úspěch firem závisí na tom, zda mají strategii, která zohledňuje všechny aspekty řízení pracovní síly od jejího získání, zapojení, odměňování až po vedení pracovní síly budoucnosti.

Talent management a řízení výkonuUdržte klíčové know-how a talentované lidi ve své firmě a přiveďte odborníky, které potřebujete

Navrhujeme a optimalizujeme strategie pro celý ekosystém pracovní síly v oblasti talentu na základě dat a prověřených metodologií s cílem podpořit zapojení zaměstnanců, výkon a výsledky. To zahrnuje přístup k získávání a retenci talentů, motivaci a řízení výkonu a adaptaci na nové pracovní modely, např. agilní pracoviště.

Mezi naše služby patří:
  • Design struktury pracovních pozic
  • Strategické plánování pracovní síly
  • Systém odměňování a benefitů
  • Řízení výkonnosti
  • Talentové strategie a mezigenerační talent management
  • Kariérní rozvoj, plánování nástupnictví a udržení zaměstnanců
  • Řízení kompetencí a znalostí (kompetenční modely)

Čtěte více

Leadership, engagement zaměstnanců a firemní kulturaVybavte leadery kompetencemi a dovednostmi, které potřebují pro adaptaci na nové podmínky práce

Pomůžeme vám vybudovat schopnosti, dovednosti a mindset leaderů na všech úrovních tak, aby byli schopni lépe reagovat na změny potřeb týmů a jednotlivců a adaptovat se na nové přístupy k řízení lidí a výkonu. S využitím nástrojů, jako je Design thinking, vám pomůžeme formulovat a strukturovat strategické ambice a plánovat inovace v konkrétních krocích.

Mezi naše služby patří:

Čtěte více

Inovativní přístupy v oblasti vzděláváníNahraďte tradiční formy vzdělávání inovativními přístupy a technologiemi

Navrhujeme inovativní formy vzdělávání, které podporují rozvoj kariér a zkušeností zaměstnanců. Vytvoříme pro vás vzdělávací strategii, navrhneme přizpůsobení vašeho vlastního obsahu a implementujeme technologická řešení s přístupem k preferovaným partnerům a vendorům.

Čtěte více

Analytika a plánování lidského kapitáluVyužijte potenciálu množství dat, ke kterým mají HR oddělení přístup

Poskytujeme pohled na pracovní sílu z hlediska kompozice, dovedností a schopností, demografických údajů, produktivity a dalších záležitostí prostřednictvím dat a nástrojů umělé inteligence. Tímto způsobem generujeme návrhy optimální strategie pracovní síly, redesignu a následného provedení.

Strategie v oblasti wellbeingu a odměňováníUdržte své zaměstnance spokojené

Navrhujeme a doručujeme holistické přístupy k odměňování a wellbeingu zaměstnanců, které přesahují tradiční kompenzace a balíčky výhod. Nabízíme strategii, design, detailní finanční modelování a implementaci „total relationship“ programů.

Ekosystém pracovní sílyVyužívejte alternativní zdroje práce efektivně

Mapujeme oblasti společnosti, ve kterých je nutné pracovat s alternativními zdroji práce. Analyzujeme rizika spojená s angažováním kontraktorů a navrhujeme jak přístup k optimalizaci pracovní síly, tak opatření, která splňují operační, pracovně právní a daňové aspekty práce s kontraktory.

Čtěte více

Kontaktujte nás

Ondřej Přerovský

Ondřej Přerovský

Senior manažer

Zkušený HR senior manažer s více než patnáctiletými zkušenostmi v oblasti lidských zdrojů – řízení a rozvoj organizace, nábor zaměstnanců a provoz sdílených služeb. Má zkušenosti s řízením lidí, proje... více