Future of Work

Hybridní pojetí práce, nové technologie, změny ve vnímání práce jako takové i v očekávání talentů, stárnoucí populace. Jak efektivně reagovat na budoucnost práce?