Článek

Future of Work

Jak nastavit pracovní prostředí budoucnosti?

Využijte příležitosti k nastavení efektivních pracovních modelů, které kombinují výhody home office a práce z kanceláře. Zvolte praktický a individuální přístup Future of Work, který se zaměřuje na transformaci tří klíčových oblastí: práci, pracovní sílu a pracoviště jako takové.

Zkušenosti posledních let ukázaly, že budoucí pojetí práce je hybridní. Práci je ale potřeba nastavit tak, aby vyhovovala individuálním potřebám všech členů týmu, podpořila zaměstnance a pomohla vytvořit prostředí, kde budou moci naplno využít svůj potenciál.

6 výzev na cestě ke zefektivnění pracovního prostředí a fungování týmu

Náš přístup Future of Work reaguje na celou řadu současných výzev, mezi ty hlavní patří:

  1. Nastavení efektivních procesů na home office
  2. Vytvoření vhodných podmínek pro týmovou spolupráci
  3. Zavedení procesů a nástrojů podporujících vzdělávání a rozvoj zaměstnanců v kanceláři i na home office
  4. Eliminování odlišných přístupů k zaměstnancům v kanceláři a na home office
  5. Změna uspořádání kanceláří tak, aby maximálně vyhovovaly aktivitám vykonávaným v kanceláři
  6. Monitoring vytíženosti zaměstnanců pracujících z domova a zároveň udržení otevřené firemní kultury a wellbeingu zaměstnanců 

Přístup Future of Work v praxi

Podpořte vaše zaměstnance a vytvořte prostředí potřebné k využití jejich plného potenciálu a dosažení požadovaných obchodních výsledků. Mějte pracovní prostředí budoucnosti již dnes. Rádi vás na této cestě provedeme.

Považujete tyto informace za užitečné?