Lidé

Jan Procházka

Banky a finance, Pracovní právo Deloitte Legal

Partner a advokát

Jan Procházka

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Jan Procházka je advokátem ve společnosti Deloitte Legal. Zaměřuje se zejména na korporátní, smluvní a pracovní právo. V oblasti pracovního práva poskytuje svým klientům poradenství související s každodenními pracovně právními záležitostmi, pomáhá jim v případě soudních sporů (soudních, mimosoudních nebo v řízeních se státními orgány) a také poskytuje služby související s právní prověrkou (due diligence).

Má také rozsáhlé zkušenosti s projekty zaměřenými na nastavení smluvních vztahů s vedením společnosti a odpovědnosti vedení, změnu korporátní struktury, vysílání pracovníků do zahraničí, agenturní zaměstnávání a akciové opční plány v rámci skupiny. V rámci naší kanceláře pracuje v oddělení zaměřeném na německy mluvící klienty (tzv. German desk), a poskytuje tak komplexní právní služby právě německy mluvícím klientům.   

Jan Procházka