Lidé

Jan Procházka

Bankovnictví & finance | Pracovní právo a benefity Deloitte Legal

Partner | Advokát

Jan Procházka

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Jan Procházka je partner a vedoucí oddělení Bankovnictví a financí a oddělení Pracovního práva v Deloitte Legal v Praze. V oblasti bankovnictví a financí se Jan zaměřuje na právní poradenství bankám, pojišťovnám a jiným subjektům finančního trhu v oblasti regulatorních požadavků včetně regulatorních aspektů přeměn, restrukturalizací a akvizic. V nedávné době vedl Jan projekty spočívající v nabytí kvalifikované účasti na pojišťovně a fúzi pojišťoven včetně zastupování u ČNB, fúzi bank, revizi kompletní klientské dokumentace pro leasingovou společnost, implementaci IDD u samostatného zprostředkovatele i pojišťovny, design inovativních pojišťovacích produktů za použití IOT či revizi regulatorního nastavení a modelu bitcoinového těžařského poolu.

V oblasti pracovního práva se Jan zaměřuje jak na standardní pracovněprávní agendu, tak i na oblast flexibility, inovativních benefitů a nadnárodních vysílání. V nedávné době vedl projekty spočívající v náboru zaměstnanců zahraniční bankou vstupující na český trh, a to včetně řešení otázek rozhodného práva, zdanění, nastavení každodenního pracovněprávního fungování včetně přípravy vnitřních předpisů a zajištění potřebných přihlášek a registrací. Mezi jinými také připravoval pro významného developera nastavení vztahů s členy statutárního orgánu, přípravy smluv při přechodu z pracovního poměru a nastavení vnitřních schvalovacích a odpovědnostních procesů nevyjímaje.

V advokátní kanceláři vede Jan rovněž agendu knowledge managementu. Pod jeho řízením přispívá aktivně budovaná kultura sdílení znalostí ke stabilnímu, dostupnému a udržitelnému rozvoji týmu jako celku i jeho jednotlivých členek a členů. Základ tvoří judikaturní a legislativní monitoring a jeho analýza, které se přímo odráží v kvalitě právního poradenství. V klientské práci se zúročuje také přístup k dalším českým i zahraničním informačním zdrojům a promyšlený systém vzdělávání. Ani v knowledge managementu Jan nezapomíná na inovace a technologie. Sám hledá a prozkoumává možnosti jejich uplatnění a podporuje pozitivní postoj týmu vůči nim.

Jan je také spoluautorem Komentáře k zákoníku práce vydaného nakladatelstvím C. H. Beck v roce 2018.

Jan Procházka