Lidé

Jan Procházka

Banky a finance, Pracovní právo Deloitte Legal

Partner a advokát

Jan Procházka

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Jan je Partner a vedoucí oddělení Bankovnictví a financí a oddělení Pracovního práva v Deloitte Legal v Praze. V oblasti bankovnictví a financí se Jan zaměřuje na právní poradenství bankám, pojišťovnám a jiným subjektům finančního trhu v oblasti regulatorních požadavků včetně regulatorních aspektů přeměn, restrukturalizací a akvizic. V nedávné době vedl Jan projekty spočívající v nabytí kvalifikované účasti na pojišťovně a fúzi pojišťoven včetně zastupování u ČNB, fúzi bank, revizi kompletní klientské dokumentace pro leasingovou společnost, implementaci IDD u samostatného zprostředkovatele i pojišťovny, design inovativních pojišťovacích produktů za použití IOT i revizi regulatorního nastavení a modelu bitcoinového těžařského poolu.

V oblasti pracovního práva zaměřuje jak na standardní pracovněprávní agendu, tak i na oblast flexibility, inovativních benefitů a nadnárodních vysílání. V nedávné době vedl Jan projekty spočívající v náboru zaměstnanců zahraniční bankou vstupující na český trh včetně řešení otázek rozhodného práva, zdanění, nastavení každodenního pracovněprávního fungování včetně přípravy vnitřních předpisů a zajištění potřebných přihlášek a registrací. Mezi jinými také připravoval pro významného developera nastavení vztahů s členy statutárního orgánu včetně přípravy smluv při přechodu z pracovního poměru a nastavení vnitřních schvalovacích a odpovědnostních procesů.

Jan je také spoluautorem Komentáře k zákoníku práce vydaného nakladatelstvím C. H. Beck v roce 2018.

Jan Procházka