Doprava

Společnostem v sektoru veřejné dopravy poskytujeme řešení specifických tržních výzev, kterým aktuálně čelí, jako jsou rostoucí konkurence a technologické nároky, či dopady demografického vývoje na způsoby, jakými města a země dnes zajišťují dopravu lidí a zboží.