Článek

Budoucnost dodavatelů v automobilovém průmyslu: Čtyři scénáře pro rok 2030

Aktualizované scénáře pro různá odvětví vydávané společností Deloitte pomáhají dodavatelům učinit ta správná rozhodnutí ve správnou chvíli

Automobilový průmysl prochází zásadními změnami, ať už se jedná o autonomně řízená vozidla, či elektrifikaci. Co můžeme od nadcházející revoluce očekávat a jaký bude mít dopad na dodavatele? V novém vydání Point of View doporučují odborníci na automobilové odvětví ze společnosti Deloitte strategii založenou na scénářích. Aktualizovali první studii Deloitte, v níž v roce 2016 předložili možný scénář vývoje, a rozšířili ji o čtyři nové scénáře pro rok 2030. Ty umožní předním představitelům tohoto odvětví vypořádat se s téměř jakýmkoli potenciálním vývojem.

Automobilový průmysl prochází revolučními změnami, které pro dodavatele představují existenční hrozbu. Ti, kteří se zaměřují na hardware, se ocitli ve složité situaci, jelikož trendem budoucnosti je spíše software a služby s ním spojené. V důsledku elektrifikace dojde k zastarání celých kategorií součástek. Je nejvyšší čas zaujmout novou strategii, ale životaschopnost jakéhokoli strategického rozhodnutí závisí na tom, jak tato revoluce nakonec dopadne, tj. na nejisté budoucnosti technologického, ekonomického a společenského vývoje. Pokud budou například i v roce 2030 představovat výrazný podíl na trhu vozidla se spalovacím motorem, budou se firmy zaměřující se na spalovací motory moci řídit určitými konkrétními strategiemi. Nemusí se jednat o řešení, které firmu zajistí v dlouhodobém horizontu, ale může jim přinést slušný zisk v následujícím desetiletí a možná i déle. Pokud naopak disruptivní trendy ještě zrychlí, bude třeba zaujmout zcela jiný postoj. Jak se mohou dodavatelé v automobilovém odvětví s takovou nejistotou vyrovnat?

Nepředvídejte – připravte se!

Ve světle zásadních nejistot mají pravděpodobnostní predikce založené na historických zkušenostech jen omezenou hodnotu. Originální metoda scénářů společnosti Deloitte, vyvinutá centrem pro dlouhodobé predikce (Center for the Long View), představuje mnohem lepší alternativu. Tato metoda je založena na rozsáhlém zkoumání ukazatelů v daném odvětví pomocí nástroje umělé inteligence Deep View. Pro účely aktualizace scénářů pro dodavatele v automobilovém průmyslu jsme identifikovali a analyzovali stovku ekonomických, technologických, environmentálních, politických a sociálních ukazatelů, stanovili osmnáct „významných nejistot“ (závažný dopad, vysoká míra nejistoty) a vyvodili dvě zásadní oblasti potenciálního vývoje:

  1. Stav technologicko-ekonomického ekosystému
  2. Míra závislosti OEM (výrobce původního zařízení) na dodavatelích

Toto rozdělení nám umožňuje vytvořit čtyři různé věrohodné (byť místy extrémní) scénáře vývoje, které mohou pomoci společnostem připravit opatření a strategie pro širokou škálu variant budoucího vývoje s využitím kvantifikačních modelů společnosti Deloitte pro jednotlivá odvětví.

Přečtěte si celou studii „Vize zítřka: Budoucnost dodavatelů v automobilovém odvětví v roce 2030“. 

 

Scénář 1: Vláda specializovaných gigantů

První scénář popisuje svět s liberalizovaným celosvětovým obchodem, rostoucími ekonomikami a technologickou inovací s podporou mezinárodní spolupráce v oblasti regulace. Popularita akumulátorových elektromobilů (BEV) narůstá a software nyní vytváří vyšší hodnotu než hardware, což dává technologickým firmám výhodu v datových ekosystémech a automobilových operačních systémech. Tradiční velcí dodavatelé jsou nicméně dobře vybaveni, aby mohli těžit i z tohoto scénáře vývoje – často prostřednictvím akvizice menšího dodavatele. Z dodavatelů v automobilovém odvětví se stali konkurenceschopní „specializovaní giganti“, schopni pokrýt alespoň jednu zásadní část hodnotového řetězce, zatímco OEM výrobci do roku 2030 ztratí na síle.

Scénář 2: Ostrůvky mobility

Druhý scénář představuje jinou budoucnost, poznamenanou geopolitickým napětím a protekcionismem. Ekonomický růst stagnuje a jednotlivé země mají různé regulatorní priority, což brzdí technologický pokrok. OEM výrobci se více soustředí na své domácí trhy. Lokální dodavatelé se stávají důležitými inovátory, zatímco OEM výrobci se snaží investovat. Dodavatelé v automobilovém odvětví spolupracují s technologickými firmami a v rámci mezinárodní spolupráce vyvíjejí softwarová řešení, automobilové platformy a speciální součástky. Do roku 2030 ovládnou automobilové odvětví dodavatelé.

Scénář 3: Osamělá cesta

Třetí scénář je obdobně poznamenán geopolitickým konfliktem, pomalým ekonomickým růstem a stagnujícím technologickým pokrokem. Globální recese v důsledku covidu-19 způsobila zvýšený protekcionismus. Automobily se spalovacím motorem mají i v roce 2030 stále významný podíl na trhu. Globální technologický ekosystém je roztříštěný a Čína se stahuje ze zahraničních trhů. V okamžiku izolace regionálních trhů hrají ústřední roli v inovaci softwaru OEM výrobci. Stále více se zapojují do hodnotového řetězce, vyvíjejí své vlastní operační systémy a investují do platforem pro mobilitu. V případě tohoto scénáře mají v automobilovém odvětví navrch OEM výrobci.

Scénář 4: Spojenectví pro přežití

Čtvrtý scénář počítá s růstem a liberalizovaným celosvětovým obchodem. Mezinárodní spolupráce v oblasti regulace podporuje inovaci a hospodářskou soutěž, dochází k významnému rozvoji v technologii akumulátorových elektromobilů (BEV). Nárůst výroby a prodeje vykazuje Asie, zatímco průmyslově vyspělé země stagnují. OEM výrobci se spojují, zaměřují se na vysoce standardizované druhy vozidel a jsou novými předními inovátory. Svým zpětným zapojením do dodavatelského řetězce (software, systémy pro řízení baterie) zvyšují tlak na dodavatele. Celosvětová expanze dodavatelů z Číny je další konkurencí pro regionální dodavatele, nad nimiž v roce 2030 vítězí OEM výrobci.

Vize zítřka: Budoucnost dodavatelů v automobilovém odvětví v roce 2030
Považujete tyto informace za užitečné?