Lidé

Milan Kulhánek

Poradenské služby | Strategy & Operations

Partner

Milan Kulhánek

Milan Kulhánek je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika. Je zodpovědný za Strategy & Operations poradenský tým zaměřený na strategie a provozní činnosti a je zároveň vedoucím pro oblast dodavatelského řetězce a automobilového průmyslu ve společnosti Deloitte ve střední Evropě. 

 Jeho role zahrnuje řízení očekávání klientů, rozvoj strategických partnerství, zajištění optimálního souladu obchodních a IT aspektů projektu, identifikaci rizik projektu a hledání jejich vhodných řešení. 

Milan je manažerem, který disponuje vůdčími schopnostmi, strategickými dovednostmi, rozsáhlými znalostmi automobilového, bankovního a pojišťovacího sektoru a značným přehledem v oblasti telekomunikací, energetiky a veřejných služeb. Přináší více než patnáctileté zkušenosti v oblasti tvorby strategií, řízení změn a s realizací komplexních transformačních projektů s dopadem na podnikání, procesy a IT.

Milan Kulhánek