Kybernetické a strategické riziko

Společnost Deloitte pomáhá organizacím předcházet kybernetickým útokům a ochránit jejich cenná aktiva. Pro zajištění efektivnějšího řízení informačních a technologických rizik je třeba zohlednit kybernetická rizika již při navrhování firemní strategie.