wires

Služby

Služby v oblasti řízení kybernetických rizik

Společnost Deloitte pomáhá organizacím předcházet kybernetickým útokům a ochránit jejich cenná aktiva. Jsme přesvědčeni, že by firmy měly být zabezpečené, ostražité a odolné — nejen soustředěním své pozornosti na to, jak předcházet útokům a jak na ně případně reagovat, ale i tím, že budou řídit kybernetická rizika způsobem, který umožňuje rozvíjet nové tržní příležitosti. Pro zajištění efektivnějšího řízení informačních a technologických rizik je třeba zohlednit kybernetická rizika již při navrhování firemní strategie.

3 základní pilíře našeho přístupu

  • Bezpečnost – zaměřujeme se na vytvoření účinných kontrolních mechanismů pro nejcitlivější aktiva společnosti a na vyvážení potřeb snížit riziko a současně podpořit produktivitu, obchodní růst a optimalizovat náklady.
  • Ostražitost – integrujeme data o hrozbách, data IT a byznysová data, abychom poskytli týmům bezpečnostních specialistů komplexní vhled, který jim umožní proaktivně detekovat a řídit kybernetické hrozby a efektivněji reagovat na kybernetické incidenty.
  • Odolnost – kombinujeme osvědčené proaktivní a reaktivní technologie společně s procesy pro řízení incidentů, abychom se rychle přizpůsobili a mohli reagovat na kybernetické útoky, ať již pocházejí z interních, či externích zdrojů.

Naše služby

  • Řízení rizik v cloudu. V rámci našich služeb v oblasti hodnocení rizik v cloudu provádíme naše zákazníky na jejich cloudové cestě, tj. od vyhodnocení připravenosti na cloud přes analýzu kybernetických rizik a vyhodnocení návrhu zabezpečení až po pravidelné audity (včetně SOC) a posouzení souladu s požadavky.
  • Řízení hrozeb / Threat Management. Jako odborníci na threat intelligence a hodnocení operačních rizik pomáháme našim zákazníkům optimalizovat investice do technologií a produktů, které nejsou vždy účinně využívány. Naše služby zahrnují modelování hrozeb, poradenské služby pro monitorovací nástroje SIEM/SOC a poradenství při řešení bezpečnostních incidentů.
  • Penetrační testování. Služby společnosti Deloitte pro posuzování technologií a zabezpečení reflektují současné hrozby s primárním zaměřením na mobilní aplikace, robotiku, inteligentní systémy, internet věcí (IoT) a netechnické hackování. Nabízíme penetrační testy informačních systémů i síťové infrastruktury, posouzení zabezpečení, sociální inženýrství a provádění cílených phishingových kampaní.
  • Správa identit a přístup / Identity and Access Management (IAM). Poskytujeme odborné poradenské služby při implementaci systémů pro správu identit a přístupů, včetně hodnocení a optimalizace jak z procesního, tak z technického hlediska. Pomůžeme vám s návrhem, integrací a nastavením IDM, analýzou rolí či kontrolou přístupových práv.

Globální síť Deloitte - Centra kybernetické inteligence

S tím, jak se kybernetické hrozby rychle vyvíjejí a stávají se komplexnějšími, management společností zjišťuje, že této výzvě nemohou čelit sami. I proto společnost Deloitte nabízí klientům svou globální síť Center kybernetické inteligence (Cyber Intelligence Centers – CIC), která fungují 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Naše CIC centra rovněž poskytují služby bezpečnostních řešení plně přizpůsobitelných potřebám klienta, včetně pokročilého monitoringu bezpečnostních událostí, analýzy kybernetických hrozeb v reálném čase, řízení kybernetických hrozeb a reakce na bezpečnostní incidenty pro firmy v regionu, tak aby bylo možné uspokojit rychle rostoucí poptávku po službách v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Kontaktujte nás

Michal Čábela

Michal Čábela

Ředitel

Michal je ředitelem v oddělení Řízení rizik, kde má na starosti vedení a rozvoj týmu a poradenských služeb v oblasti kybernetických rizik. Má bohaté zkušenosti s budováním a řízením praxe kybernetické... více