wires

Služby

Služby v oblasti řízení kybernetických rizik

Společnost Deloitte pomáhá organizacím předcházet kybernetickým útokům a ochránit jejich cenná aktiva. Jsme přesvědčeni, že firmy by měly být zabezpečené, ostražité a odolné — nejen tím, že se budou zabývat jak předcházet útokům a reagovat na ně, ale i tím, že budou řídit kybernetická rizika způsobem, který umožňuje rozvíjet nové tržní příležitosti. Pro zajištění efektivnějšího řízení informačních a technologických rizik je třeba zohlednit kybernetická rizika na začátku návrhu firemní strategie.

Naše služby

Strategie kybernetické bezpečnosti – pomáháme managementu navrhnout program řízení kybernetických rizik v souladu se strategickými cíli společnosti a mírou ochoty organizace podstoupit riziko.

Bezpečnost – zaměřujeme se na vytvoření účinných kontrolních mechanismů pro nejcitlivější aktiva společnosti a na vyvážení potřeb snížit riziko a současně podpořit produktivitu, obchodní růst a optimalizovat náklady.

Ostražitost – integrujeme data o hrozbách, data IT a byznysová data, abychom poskytli týmům bezpečnostních specialistů komplexní vhled, který jim umožní proaktivně detekovat a řídit kybernetické hrozby a efektivněji reagovat na kybernetické incidenty.

Odolnost – kombinujeme osvědčené proaktivní a reaktivní technologie společně s procesy pro řízení incidentů, abychom se rychle přizpůsobili a mohli reagovat na kybernetické útoky, ať již pocházejí z interních či externích zdrojů.

Globální síť Deloitte - Centra kybernetické inteligence

S tím, jak se kybernetické hrozby rychle vyvíjejí a stávají se komplexnějšími, management společností zjišťuje, že této výzvě nemohou čelit sami. I proto společnost Deloitte nabízí klientům svoji globální síť Center kybernetické inteligence (Cyber Intelligence Centers - CIC), které fungují 24 hodin denně, 365 dnů v roce. Naše CIC poskytují i služby bezpečnostních řešení plně přizpůsobitelných potřebám klienta, včetně pokročilého monitoringu bezpečnostních událostí, analýzy kybernetických hrozeb, řízení kybernetických hrozeb a reakce na bezpečnostní incidenty pro firmy v regionu, tak aby bylo možné uspokojit rychle rostoucí poptávku po službách v oblasti kybernetické bezpečnosti.

Kontakt

Pavel Šiška

Pavel Šiška

Vedoucí partner

Pavel Šiška je vedoucím partnerem oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte od roku 2013. Pavel se dlouhodobě věnuje propojování businessu a IT, analytice a inovacím. Z hlediska odvětví se pod... více