banner

Řešení

Posouzení fyzické bezpečnosti

Úspěch každého kybernetického útoku závisí na prostředcích, které jsou protivníci ochotni vynaložit a na zisku, kterého mohou docílit. Je skutečně rychlejší – a tedy i levnější – pečlivě připravit phishingovou kampaň, nebo naopak fyzicky vstoupit do cílového prostoru a zajistit si základnu pouhým připojením jednoduchého zařízení k síťovému portu? Úroveň fyzického zabezpečení vám pomůže posoudit specializovaný tým konzultantů a penetračních testerů.

Fyzické testování bezpečnosti

Osoba, která má fyzický přístup, představuje významnou hrozbu, neboť se může zapojit do různých škodlivých činností. Tyto činnosti mohou zahrnovat krádeže dokumentů nebo duševního vlastnictví, instalaci síťových schránek, keyloggerů, sledovacích kamer a odposlouchávacích zařízení. Mohou také vytvořit zadní vrátka (backdoors) v počítačových systémech, neoprávněně získat kontrolu nad komponentami provozních technologií nebo dokonce provádět sabotážní akce.

Náš test fyzické bezpečnosti je pečlivě navržen tak, aby napodoboval činnost skutečného útočníka, který se snaží prolomit fyzické zabezpečení společnosti. Naši odborníci ze společnosti Deloitte mají prokazatelné zkušenosti s testováním fyzické bezpečnosti a jsou jedněmi z mála držitelů certifikátu RTA Covert Entry Associate na celém světě.

Tento cíl přesahuje pouhé získání vstupu na pozemek nebo do budovy. Posuzuje se také, jak hluboko může narušitel proniknout, rozsah jeho operační svobody, potenciální škody, které může způsobit a případně také okamžik odhalení. 

Test odhaluje slabá místa ve fyzickém zabezpečení společnosti, testuje bezpečnostní pracovníky na místě, motivuje bezpečnostní tým a detekuje nečinné uživatele.

Výstupem je závěrečná zpráva, která obsahuje shrnutí, přehled testovaných cílů, použité metodologie a seznam odhalených problémů včetně doporučení pro jejich případné zmírnění.

Konzultace fyzické bezpečnosti s vedoucími pracovníky

Vrcholní manažeři se často stávají cílem zločinců v souvislosti s citlivými údaji, ke kterým mají přístup, pověstí firmy, kterou zastupují nebo s vlastní hodnotou. Tato situace představuje pro podnik potenciální riziko včetně hrozby únosu.

Naše konzultace fyzického zabezpečení poskytuje v reálném čase identifikaci slabých míst fyzického zabezpečení, demonstruje jejich zneužití a nabízí okamžitá doporučení pro jejich zmírnění.

Konzultanti společnosti Deloitte mohou formou spolupráce prověřit vybavení vedoucích pracovníků či majetek společnosti a určit mezery ve fyzickém zabezpečení, jako jsou snadno překonatelné dveře, okna či ploty, a prověřit nastavení alarmů, čidel, dálkových ovladačů v garáži/na vrátnici, pokrytí kamerami a další bezpečnostní opatření.

Zajištění bezpečnosti vedoucího pracovníka snižuje riziko pro něj, jeho rodinu i společnost.

Výstupem je závěrečná zpráva, která obsahuje shrnutí, přehled testovaných cílů, použité metodologie a seznam zjištěných problémů včetně doporučení pro jejich možné zmírnění.

Posouzení fyzické bezpečnosti

Kontaktujte nás

Jakub Höll

Jakub Höll

Ředitel

Jakub vede tým operačních rizik v oddělení Risk Advisory, Deloitte v České republice. Zaměřuje se na řízení projektů, agilní a digitální transformace společností, ochranu osobních údajů a ochranu dat,... více

Jakub Ptáčník

Jakub Ptáčník

Manažer

Jakub má více než 5 let zkušeností s řízením kybernetické bezpečnosti a vedoucími rolemi ve velkých bankovních a finančních institucích. Zaměřuje se na kybernetickou strategii a řízení, přičemž má pro... více