Služby

Řízení kontinuity podnikání (BCM) a krizové řízení

Pomáháme klientům připravit se na zvládání krizových situací a vytvářet plány pro řízení kontinuity podnikání předtím, než takové situace nastanou (Business Continuity Management). Dále nabízíme audit stávajících plánů kontinuity podnikání včetně testování krizových scénářů a přípravy workshopů určených pro různé úrovně v organizaci. To vše v souladu s uznávanými postupy dle ISO 22301, Business Continuity Institute (BCI) a metodami, jejichž funkčnost jsme ověřili dlouhodobou praxí u našich klientů z různých odvětvích.

Deloitte disponuje mnoha certifikovanými odborníky, kteří rádi pomohou najít co nejlepší řešení každému klientovi na míru s ohledem na danou situaci a odvětví. Dle žádosti klienta je možné nastavit celý proces řízení kontinuity podnikání od začátku, případně se zaměřit jen na určitou část kritických procesů, které mohou podnikání klienta v případě krize nejvíce ohrozit. Dále je možné provést audit stávající strategie a případně provést zátěžové testy a simulace.

Deloitte BCM metodika:

image

S čím vám můžeme v oblasti kontinuity podnikání a krizového řízení konkrétně pomoci?

 • analýza současného stavu, revize podle požadavků ISO 22301 a osvědčených postupů, identifikace mezer a návrhy na zlepšení
 • nastavení rámce systému řízení kontinuity podnikání, návrh struktury, politiky, metodik a postupů
 • analýza dopadů na podnikání v případě narušení činností organizace neboli Business Impact Analysis (BIA) a posouzení relevantních rizik a hrozeb
 • určení cílové doby obnovy (RTO) procesu a doby obnovy u kritických aplikací a systémů a definování minimální úrovně provádění činnosti (MBCO)
 • stanovení přiměřené hodnoty pro maximální tolerovatelnou dobu výpadku (MTPD) a identifikace požadovaných systémů
 • výběr vhodné alternativní strategie kontinuity podnikání na základě výstupů z analýzy dopadů (BIA), plánování a příprava potřebných kroků k realizaci dané strategie
 • zhodnocení připravenosti v případě výpadku dodavatelského řetězce
 • vývoj plánů pro zajištění kontinuity podnikání neboli Business Continuity Plan (BCP)
 • stanovení metodiky testování plánů kontinuity a testovacího harmonogramu
 • plánování pravidelné revize a zhodnocení systému kontinuity podnikání za účelem soustavného zvyšování kvality
 • příprava krizových plánů a postupů pro krizové řízení a krizovou komunikaci
 • organizace workshopů a školení, podpora povědomí o BCM

 

Služby v oblasti řízení kontinuity činností nabízíme napříč různými odvětvími, mezi naše hlavní zaměření patří zejména: 

Řízení kontinuity podnikání

Kontaktujte nás

Martin Kubačka

Martin Kubačka

Partner

Martin je partnerem v oddělení řízení rizik společnosti Deloitte v České republice. Zastřešuje oblast finančních i nefinančních rizik, informační bezpečnosti, finanční kriminality a udržitelnosti. Na ... více