Služby

Řízení kontinuity podnikání (BCM) a krizové řízení

Pomáháme klientům připravit se na zvládání krizových situací a vytvořit plány pro řízení kontinuity podnikání předtím, než takové situace nastanou (Business Continuity Management), případně nabízíme audit stávajících plánů kontinuity podnikání, včetně simulací krizových scénářů a workshopů jak pro management, tak pro širší publikum – to vše v souladu s uznávanými postupy dle ISO 22301 a metodami, jejichž funkčnost jsme ověřili dlouhodobou praxí u klientů z různých odvětví.

Deloitte disponuje mnoha certifikovanými odborníky, kteří rádi pomohou najít co nejlepší řešení každému klientovi na míru s ohledem na danou situaci a odvětví. Dle žádosti klienta je možné nastavit celý proces řízení kontinuity podnikání od začátku, případně se zaměřit jen na určitou část kritických procesů, které mohou podnikání klienta v případě krize nejvíce ohrozit. Dále je možné provést audit stávající strategie a případně provést zátěžové testy a simulace.

Řízení kontinuity podnikání (BCM) a krizové řízení:
  • zmapování klíčových procesů klienta a selekce nejkritičtějších procesů,
  • provedení analýzy obchodních dopadů (BIA) v závislosti na zvolených scénářích,
  • výběr vhodné strategie kontinuity podnikání s ohledem na výstupy z BIA,
  • plánování a příprava potřebných kroků k realizaci dané strategie,
  •  tvorba plánů kontinuity podnikání,
  • testování plánů kontinuity podnikání,
  •  simulace krizového řízení,
  •  pravidelný systém následného testování,
  •  revize plánů kontinuity podnikání,
  • organizace workshopů a školení na téma BCM/krizové řzení

Kontaktujte nás

Martin Kubačka

Martin Kubačka

Senior Manager

Martin je vedoucím úseku pro provozní rizika v rámci oddělení Řízení rizik naší pražské kanceláře a působí v oblasti ochrany dat, regulatorní compliance, GRC, rozšířeného řízení podnikových rizik a ud... více