Finanční sektor

Specialisté společnosti Deloitte v sektoru finančních služeb poskytují komplexní integrovaná řešení bankovním, zajišťovacím a pojistným sektorům a sektorům řízení investic. Šíře našich služeb a znalosti v daném oboru nám umožňují pochopit specifické obchodní potřeby každého klienta.

Řešení

Skupina pro odvětví finančních služeb

Skupinu společnosti Deloitte pro odvětví finančních služeb (FSI) ve střední Evropě tvoří síť více než 315 odborníků, kteří nabízí širokou paletu specializovaných služeb finančním institucím v oblasti bankovnictví, cenných papírů, pojišťovnictví a v sektoru řízení investic.

Řešení

Správa aktiv

Dnešní trh správy aktiv je větší a mnohem dynamičtější, než kdy jindy. Rovněž konkurence v tomto sektoru je mnohem silnější.

Řešení

Bankovnictví a cenné papíry

Skupina společnosti Deloitte pro odvětví finančních služeb (FSI) poskytuje individuální řešení vypracovaná na základě konkrétních požadavků organizací v sektoru bankovnictví a cenných papírů, které čelí komplexním problémům dnešního globálního trhu.

Kontaktujte nás

Kontaktujte nás prostřednictvím online formuláře.

Lidé

Pavel Šiška

Vedoucí partner v oddělení poradenských služeb