Článek

Příští generace sdílení dat v sektoru finančních služeb

Využití technik zvyšujících ochranu osobních údajů umožňujících vytěžit z dat novou hodnotu

Hodnota sdílených dat je často větší než součet hodnot jejích částí. Konkrétně v odvětví finančních služeb využití dat umožňuje institucím nabídnout klientům vyšší hodnotu a personalizované služby a čelit obchodním výzvám, jako jsou např. podvody. Vytěžování dat však má za následek narůstající obavy ohledně ochrany a zabezpečení osobních údajů ze strany klientů, a zvýšenou citlivost institucí i regulačních orgánů – tyto protichůdné potřeby a povinnosti historicky bránily institucím vytěžit ze svých dat maximální hodnotu. Nejnovější techniky zvyšující ochranu soukromí a osobních údajů (Privacy Enhancing Techniques - PET) však mají potenciál zásadně změnit náhled na vytěžování dat snížením či úplným vyloučením rizik narušení soukromí při sdílení dat a otevírají tak příležitosti k vytváření nové hodnoty.

Aktuální studie vypracovaná Světovým ekonomickým fórem (WEF) a Deloitte pojednává o pěti PET technikách, které umožňují institucím, klientům a regulačním orgánům analyzovat a sdílet poznatky z dat, aniž by bylo nutné samotná podkladová data distribuovat. Těmito technikami jsou:

gx-key-green-p.jpg (50×50)  

Diferenční ochrana osobních údajů, kdy je do analytického systému přidán šum, takže není možné zpětně rekonstruovat jednotlivé vstupy

gx-key-green-p.jpg (50×50)  

Federovaná analýza, kdy strany sdílejí poznatky ze svých analýz, aniž by bylo nutné sdílet samotná data

gx-key-green-p.jpg (50×50)  

Homomorfní šifrování, kdy jsou data před sdílením zašifrována, lze je přitom stále analyzovat, ale není možné dekódovat původní informace

gx-key-green-p.jpg (50×50)  

Důkazy s nulovou znalostí, kdy uživatelé mohou prokázat svoji znalost hodnoty, aniž by prozradili hodnotu samotnou

gx-key-green-p.jpg (50×50)  

Bezpečný výpočet s účastí více stran, kdy je datová analýza rozdělena mezi více stran tak, aby žádná z jednotlivých stran neměla k dispozici kompletní sadu vstupů

Zpráva nastiňuje, jak každá z těchto technik funguje, a ilustruje prostřednictvím hypotetických případů nasazení, jak mohou PET techniky pomoci zvýšit zajištění soukromí a ochrany osobních údajů v sektoru finančních služeb. Zpráva konstatuje, že PET techniky mají potenciál přenastavit dynamiku sdílení dat, což institucím umožní vytvářet novou hodnotu a řešit nejnaléhavější výzvy způsobem, který bude přijatelný pro klienty, regulační orgány i společnost obecně.

Přečtěte si celou zprávu a zjistěte, jak vám PET techniky mohou napomoci vytěžit z dat vaší instituce maximum a současně je ochránit.

Přečtěte si manažerský souhrn Deloitte, sumarizující klíčové body společné studie WEF a Deloitte.

Pokud máte zájem se seznámit i s předchozími zprávami vydanými WEF ve spolupráci s Deloitte v rámci projektu Disruptive Innovation in Financial Services, navštivte prosím sekci „Doporučujeme“ níže.

Doporučujeme

Považujete tyto informace za užitečné?