Jak navigovat v neprobádaných vodách

Článek

Cesty k odpovědné inovaci využívající umělou inteligenci v sektoru finančních služeb

Jak navigovat v neprobádaných vodách

Světové ekonomické fórum (WEF) a Deloitte společně analyzovaly klíčová rizika spjatá s nasazováním umělé inteligence ve finančním sektoru a zformulovaly strategie pro jejich zmírnění.

Umělá inteligence (AI) má potenciál významně transformovat odvětví finančních služeb. Finanční instituce však prozatím teprve převážně hledají vhodné oblasti nasazení AI. Jak mohou zajistit odpovědné nasazení umělé inteligence a získat z ní odpovídající benefity, a současně efektivně překonat související rizika?   

Aktuální zpráva společnosti Deloitte a WEF se zabývá riziky spojenými s nasazováním umělé inteligence ve finančních institucích a představuje strategie pro jejich mitigaci. Rizika byla zkoumána z pohledu pěti nejčastěji citovaných výzev, které sebou AI přináší:

 • Vysvětlitelnost AI
  Jak určuje business kontext, co potřebujeme vědět o zavádění umělé inteligence v naší instituci?
 • Systémové riziko a AI
  Mohou algoritmy potenciálně destabilizovat finanční systém?
 • Algoritmické předsudky a spravedlnost
  Jak mohou finanční instituce zajistit, aby jejich systémy nediskriminovaly určitou klientskou skupinu?
 • Algoritmický správce
  Můžeme umělé inteligenci důvěřovat, že bude jednat v zájmu klienta?
 • Algoritmická nekalá dohoda
  Jak uřídit AI systémy, které se naučí spolupracovat v protikonkurenčním chování?

S tím, jak nasazování umělé inteligence může iniciovat zásadní změny strategií finančních institucí, souvisí i její odpovědné zavádění a tudíž i potřeba otevřenosti vůči novým formám řízení.

Cesta k úspěšnému nasazení umělé inteligence není triviální – správný partner vám může pomoci maximalizovat efekt vaší investice a současně pomoci eliminovat klíčová rizika. Kontaktujte nás prosím, pokud budete mít zájem prodiskutovat svoji strategii zavádění AI a jak optimálně nastartovat související transformaci.

Stáhněte si celou detailní zprávu (134 stran), pokud chcete zjistit, jak minimalizovat klíčová rizika při zavádění řešení umělé inteligence ve vaší finanční instituci. Máte-li zájem zprávu prodiskutovat podrobněji a dozvědět se, co konkrétní zjištění znamenají pro vaši instituci, jsme vám rádi k dispozici.

Pokud máte zájem se seznámit i s předchozími zprávami vydanými WEF ve spolupráci s Deloitte v rámci projektu Disruptive Innovation in Financial Services, navštivte prosím sekci „Doporučujeme“ níže.

Doporučujeme

Považujete tyto informace za užitečné?