Článek

Za horizontem fintechs

Analýza disruptivního potenciálu v sektoru finančních služeb

Fintech společnosti do značné míry ovlivnily směřování, formu i tempo změn prakticky všech subsektorů odvětví finančních služeb. Odvětví jako takové se jim zatím sice ovládnout nepodařilo, úspěšně však položily základy pro budoucí disrupci.

Tato zpráva Světového ekonomického fóra („WEF“) a společnosti Deloitte se zabývá transformační rolí fintech společností a dalších inovačních a disruptivních trendů na odvětví finančních služeb. Jedná se o v pořadí čtvrtou, závěrečnou zprávu ze série Budoucnost odvětví finančních služeb („Future of Financial Services“), kterou Deloitte a WEF na toto téma připravily.

Zpráva popisuje osm disruptivních sil, které mají dle našeho názoru potenciál změnit konkurenční prostředí ve finančním ekosystému:

Komoditizace nákladů

Finanční instituce implementují nové technologie s cílem urychlit komoditizaci své nákladové báze.

Přerozdělení zisku

S nástupem nových technologií dochází k přesunům oblastí generování zisků v rámci tradičních řetězců tvorby hodnot i mezi nimi.

Vlastnictví klientského zážitku

Distributoři získají jako vlastníci zákaznického rozhraní silnější postavení; u poskytovatelů produktů se očekává, že buď podstatně navýší svoji produkční kapacitu a/nebo zúží svůj produktový záběr.

Nástup distribučních platforem

Finanční instituce budou využívat platformy sdílené vícero poskytovateli, které tak převezmou roli budoucího dominantního distribučního a obchodního kanálu pro široké spektrum trhů.

Monetizace dat

Finanční instituce začínají využívat kombinaci strategií vytěžování dat, a následují tak příklady technologických firem, které již úspěšně data monetizují.

Bionická pracovní síla

Nové technologie jako je umělá inteligence přinesou zásadní změny ve využití pracovní síly ve finančním sektoru.

Systémově významní technologičtí poskytovatelé

Finanční instituce všech velikostí se stále více spoléhají na služby velkých technologických firem.

Finanční regionalizace

Rozdíly v nastavení regulatorních priorit a potřebách klientů vytvářejí prostor pro vznik regionálních modelů finančních služeb.

 

Ve zprávě se dozvíte, jaký mají tyto síly konkrétně dopad na sektor finančních služeb, včetně detailní analýzy sedmi klíčových segmentů: platby, digitální bankovnictví, úvěrová oblast, oblast pojištění, tržní infrastruktura, správa investic a oblast crowdfundingu. Máte-li zájem zprávu prodiskutovat podrobněji a dozvědět se, co konkrétní zjištění znamenají pro vaši instituci, jsme vám rádi k dispozici.

Fintech firmy zásadně změnily způsob, jak jsou finanční služby strukturovány, poskytovány a využívány, nepodařilo se jim však se prozatím prosadit jako dominantní hráči na trhu.

Kde se fintech společnostem nedařilo

Míra ochoty klientů přejít od zavedených poskytovatelů služeb k fintech společnostem byla zjevně přeceněna. Náklady na přechod klienta jsou vysoké a nastupující inovace často nebyly natolik průlomové, aby se uživatelům změna poskytovatele vyplatila, i vzhledem k tomu, jak se stávající poskytovatelé finančních služeb na novou situaci začali adaptovat. Fintech firmám se nedařilo vytvářet novou infrastrukturu a zavádět nové ekosystémy finančních služeb, jako například alternativní platební služby nebo alternativní kapitálové trhy. Jsou mnohem úspěšnější při zlepšování tradičních ekosystémů a infrastruktury.

Kde fintech firmy naopak uspěly

Fintech společnosti převzaly iniciativu – udávají směr, formu i tempo změn prakticky všech subsektorů odvětví finančních služeb – a uspěly jako samostatné firmy i jako klíčové součásti finančního hodnotového řetězce. Fintech firmy změnily očekávání klientů a v oblasti uživatelské zkušenosti nastavily novou, vyšší laťku. Prostřednictvím inovací, jako je např. rychlé schvalování úvěrů, fintech společnosti prokázaly, že laťku zákaznické zkušenosti nastavenou velkými technologickými společnostmi jako Apple a Google lze zdolat i ve finančních službách. Regulatorní iniciativy, jako je PSD2 a otevření bankovního ekosystému třetím stranám, tento efekt dále posílí.

Pokud máte zájem se seznámit i s předchozími zprávami vydanými WEF ve spolupráci s Deloitte v rámci projektu Disruptive Innovation in Financial Services, navštivte prosím sekci „Doporučujeme“ níže. Úvodní zpráva celé série „The Future of Financial Services: How disruptive innovations are reshaping financial services“ je k dispozici ke stažení zde (PDF).

The Future of Financial Services: How disruptive innovations are reshaping financial services
Považujete tyto informace za užitečné?