Řešení

Připojení bank na základní registry a NIA

Klientská data rychle a bezpečně

Práce s klientskými daty je nedílnou součástí značného množství bankovních procesů. Proto by jedním z hlavních cílů každé banky mělo být napojení na systémy základních registrů a Národního identifikačního bodu – jedině tehdy mohou mít bankovní instituce neustále k dispozici aktuální informace o svých klientech a zvýšit tak svou efektivitu. V Deloitte vám nabízíme komplexní řešení, jak takový projekt snadno a rychle implementovat.

Zjistěte více

Systémy pro práci s klientskými daty

Národní bod a Národní identitní autorita – NIA

Nástroj veřejné správy k bezpečnému a zaručenému provedení elektronické identifikace a autentizace. Mezi základní funkce patří ztotožnění klienta a evidence identifikačních prostředků.

Systém základních registrů – SZR

Slouží k bezpečnému poskytování referenčních údajů o definovaných objektech a subjektech, k propagaci změn v těchto údajích, pro zjednodušení ohlašovacích povinností, pro zavedení kontroly údajů a pro optimalizaci a sjednocení procesů. Součástí jsou dílčí registry jako ROB (Registr obyvatel), ROS (Registr osob), RUIAN (Registr územní identifikace, adres a nemovitostí), RPP (Registr práv a povinností).

Jaké jsou výhody připojení na základní registry a NIA?

Prerekvizita pro projekt BankID

Díky napojení na SZR a NIA si vytvoříte půdu pro zavedení projektu BankID pro využívání bankovní identity i mimo přihlašování do internetového bankovnictví. Bankovní identitu půjde využít jak v komunikaci se státní správou, tak se soukromým sektorem.

Efektivnější proces aktualizace dat

Aktuální klientská data ze Systému základních registrů budete mít vždy po ruce.

Automatizace a zrychlení založení klienta

Díky automatizaci dojde při zakládání nového klienta k eliminaci zdlouhavého manuálního zadávání dat do systému.

Lepší zákaznická zkušenost

Zákazníci již nebudou muset fyzicky navštěvovat pobočky, banka zařídí změnu osobních údajů elektronickou cestou.

Řešení Deloitte: Připojení k SZR a NIA krok za krokem

Příprava na audit

Audit je nutnou podmínkou pro připojení k systémům veřejné správy. Pomůžeme vám s přípravou, případně i realizací auditu. Zaměříme se na oblasti uživatelského přihlašování, správy prostředků pro elektronickou identifikaci, autentizace, řízení, organizace a řadu dalších. Příprava na audit

Referenční architektura

Deloitte má unikátní zkušenost z českého trhu s připojováním bank na systémy Národního bodu a SZR, a to včetně komplexní analýzy a přípravy banky na integraci do Bank ID. Díky těmto zkušenostem náš tým vytvořil referenční architekturu a přehled ovlivněných bankovní procesů. Referenční architektura

Právní doporučení

Posoudíme soulad s obecnými českými i evropskými právními předpisy (PSD2, eIDAS…) a poradíme vám, které smlouvy je potřeba zavést, změnit či upravit. Nabízíme i případné ad hoc konzultace. Právní doporučení

Řešení projektu

Naše řešení zahrnuje všechny kroky zavedení systému od analýzy přes návrh až po samotnou implementaci projektu a následnou odbornou podporu a poradenství. Řešení projektu

Použití Deloitte akcelerátorů

Deloitte disponuje souborem nástrojů, nadstaveb a procesů, které urychlují implementaci komplexních řešení v odvětví bankovnictví. Akcelátory byly vytvořeny na základě našich zkušeností a využitím best practice v oboru. Použití Deloitte akcelerátorů

Kontaktujte nás

Napište nám
Alexandra Strnadova Alexandra Strnadová Senior konzultantka astrnadova@deloittece.com
+420 703 488 876
Tomáš Gustab Tomáš Gustab Senior konzultant tgustab@deloittece.com
+420 778 113 407