Řešení

Digitální onboarding

Digitální zakládání klientů pro finanční instituce

Využijte výhod digitálního ověřování a zakládání klientů bez nutnosti návštěvy pobočky. Vybudujte bezpečný, rychlý a srozumitelný proces online onboardingu, který je v souladu s nejnovější Evropskou legislativou.

Zjistěte více

Digitální zakládání klientů pro finanční instituce

Hlavní problémy tradičního procesu zakládání nových klientů:

Nepřiměřená časová náročnost a náklady
Každý zákazník, který si (ať už fyzicky, či online) zkoušel otevřít účet u nové banky, se setkal s nepříjemnou uživatelskou zkušeností, která ho donutila (i opakovaně) zajít na pobočku
Noví hráči na trhu nabízí lepší uživatelskou zkušenost, na kterou si zákazníci rychle zvykají a očekávají ji poté od všech ostatních finančních poskytovatelů
Směrnice PSD2 zjednodušuje přechod klientů od jednoho poskytovatele k jinému, loajalita zákazníků se proto snižuje a význam procesu digitálního zakládání klientů naopak stoupá
38 % bankovních klientů uvádí, že uživatelská přívětivost (UX) je jedním z hlavních kritérií při výběru nové (digitální) banky.
Bankovní onboarding je specifickým procesem, který vyžaduje identifikaci a ověření totožnosti klienta s vysokou mírou bezpečí a nízkou mírou rizika.
Na proces onboardingu klienta se vztahuje velké množství regulatorních požadavků. Všechny tyto požadavky musí být pečlivě analyzovány před implementací a spuštěním digitálního onboardingu.

Naše Řešení na digitální zakládání klientů adresuje všechny známé problémy

Pečlivě jsme analyzovali chování a preference koncových zákazníků, abychom odhalili kritická místa procesu. Na základě toho jsme navrhli moderní řešení, které provede klienta celým procesem onboardingu bez ohledu na využívané kanály a minimalizuje počet aktivit a vstupů nutných z jeho strany.

Díky špičkové uživatelské zkušenosti dokážete:
  1. Zrychlit a zjednodušit přístup k finančním produktům
  2. Zajistit bezproblémový přechod mezi kanály v rámci ověření
  3. Zkrátit proces založení klienta na několik minut
  4. Zbavit se papírování
  5. Získat kvalitnější data
Díky optimalizaci procesů a revizi regulatorních požadavků dokážete:
  1. Snížit náklady na obsluhu celého procesu
  2. Zvýšit efektivitu prodeje
  3. Snížit podvody a finanční ztráty
  4. Získat více času pro pracovníky poboček, aby se mohli věnovat aktivitám s vyšší přidanou hodnotou

Kontaktní informace

Získání kontaktních informací o klientovi nezbytných pro zahájení procesu Kontaktní informace

Ověření totožnosti

Ověření totožnosti klienta a platnosti poskytnutých dokladů za využití technologie strojového učení a rozpoznání obrazu Ověření totožnosti

Získání informací

Získání informací nezbytných pro provedení AML ověření Získání informací

Využití PSD2 rozhraní

Využití PSD2 rozhraní a silného ověření klienta pro získání transakční historie, její analýzu a následné provedení ověřovací platby Využití PSD2 rozhraní

Dokončení založení klienta

Dokončení založení klienta a distribuce přihlašovacích údajů, které splňují požadavky PSD2/RTS Dokončení založení klienta

Naše úspěšně realizované projekty v oblasti digitálního zakládání klientů

Moneta

Strategií banky je stát se digitálním leaderem na trhu. Jednou z jejích iniciativ bylo zavedení plně digitálního procesu pořizování produktů pro stávající klienty a následné spouštění prodeje produktů i novým klientům.

Navrhli jsme online řešení, které umožňuje stát se klientem banky s otevřeným běžným účtem a zároveň získat jeden z úvěrových produktů. To vše odkudkoli do 10 minut s jakýmkoli zařízením, s jakoukoli platformou a bez nutnosti instalace jakékoliv aplikace.

Creditas

Mladá progresivní česká banka provozující první multibankovní aplikaci Richee usilovala o změnu onboarding procesu do této aplikace z důvodu náročnosti pro registrující se uživatele.

Tým Deloitte pomohl klientovi vytvořit souvislý online proces, který zlepší UX, odstraní překážky pro nové uživatele a povede k úspěšnému dokončení registrace.

ČSAS

Největší banka v ČR potřebovala ověřit, zda její návrhy a strategie v procesu získání nových klientů jsou v souladu s PSD2 / RTS legislativními požadavky.

Tým Deloitte přezkoumal aktuální stav procesu zakládání klientů a navrhl implementační doporučení. V rámci projektu byly dodány právní výklady k jednotlivým článkům PSD2 i RTS, a to i s doporučeným technickým řešením.