Řešení

Udržitelné financování a odpovědné investice

Začleňte environmentální, sociální a corporate governance (ESG) kritéria do svých rozhodovacích procesů a strategie financování.

Odvětví finančních služeb bude hnací silou našeho přechodu k udržitelnému hospodářství. Široká škála zainteresovaných stran požaduje finanční systémy, které budou odolné vůči komplikované síti environmentálních a sociálních rizik a které průkazně zajistí financování nízkouhlíkové budoucnosti a globálního udržitelného rozvoje.

Vytváříme odpovědné investiční a úvěrové strategie, které organizacím pomáhají nejen řídit finanční expozice a environmentální i sociální dopady, ale také sledovat tržní příležitosti.

Můžete získat konkurenční výhodu a uspokojit rostoucí tržní poptávku po zelených a udržitelných finančních řešeních, integrovat ESG faktory a přizpůsobit se důvěryhodným produktovým standardům.

Naše služby v oblasti udržitelného financování zahrnují:

 • Zelené financování: Poradenství v oblasti zelených dluhopisů, udržitelného financování, jakož i investic souvisejících se změnou klimatu a environmentálními, sociálními a udržitelně rozvojovými otázkami.
 • Strategie odpovědného řízení investic a půjček: Tvorba klimatických, udržitelných a ESG investičních strategií pro správu portfolií podle odpovědných investičních kritérií při současném zajištění finanční návratnosti. 
 • Zapojení klientů, udržitelné finanční výkaznictví a ověřování: Začlenění informací pro klienty a strategie zveřejňování nabídek investičních produktů. 
 • Regulatorní poradenství, hodnocení ESG rizik portfolia, due diligence a modelování: Posouzení připravované regulace se zaměřením na zmírnění rizik, definici produktů a konfiguraci procesů.
 • Strategie a integrace ESG: Začlenění požadavků ESG do rozhodování a dalších klíčových procesů s cílem zmírnit potenciální rizika.

K zamyšlení:

Jednotná EU taxonomie
 • Definovali jste udržitelnost a ESG kritéria ve svých souvisejících politikách a odpovídají tyto politiky regulatorním požadavkům a očekáváním trhu?
Související povinnosti a poskytování informací
 • Vyjádřili již vaši investoři svá očekávání ohledně témat ESG?
 • Jste již schopni podat zprávu o nefinanční výkonnosti vašeho ESG produktu?
 • Zohledňujete ESG rizika ve vašem rozhodovacím procesu?
 • Jak sledujete a reportujete tato rizika?
 • Jak reportujete svým investorům dodržování vašich ESG kritérií?
Zahrnutí ESG faktorů do testů vhodnosti
 • Znáte ESG preference svých klientů?
 • Jak začleníte tyto preference do procesu doporučování investic?
 • Jakým způsobem budete klientům podávat zprávy o tom, jak byly zohledněny jejich ESG preference?

Pro koho jsou naše služby v této oblasti primárně určeny:

 • správci portfolií
 • správcovské společnosti a další institucionální investoři
 • banky a jiné finanční instituce
 • pojišťovny nabízející produkty s investiční složkou
 • penzijní fondy a poskytovatelé penzijních produktů
 • emitenti dluhopisů 
 • upisovatelé
 • private-equity sponzoři
 • projektoví developeři

Další zdroje:

ECN Conference: Sustainable Finance (Prague, 10-12 June 2020)
 • DAY 1: Opportunities: A European Vision on Sustainable Finance and the European #Green Deal
 • DAY 2: The Challenge: Making Crowdfunding Sustainable

Kontakt

Jan Procházka

Jan Procházka

Partner | Advokát

Jan Procházka je partner a vedoucí oddělení Bankovnictví a financí a oddělení Pracovního práva v Deloitte Legal v Praze. V oblasti bankovnictví a financí se Jan zaměřuje na právní poradenství bankám, ... více

Martin Bohuslav

Martin Bohuslav

Managing Partner | Advokát

Martin Bohuslav je vedoucím partnerem advokátní kanceláře Deloitte Legal. Zaměřuje se na řízení komplexních transakcí, projektů a restrukturalizací. Specializuje se na právní prověrky (due dilligence)... více