Lidé

Karel Veselý

Poradenské služby

Partner

Karel Veselý

Churchill I

Italská 2581/67

Praha 2

Česká republika

120 00

zobrazit na mapě

Karel je partnerem v oddělení poradenských služeb Deloitte Česká republika zodpovědným za sektor pojišťovnictví. Má 20 let zkušeností z vysokých manažerských pozic v pojišťovnictví a poradenství pro pojišťovny. V Deloitte Karel se svým týmem poskytuje pojišťovnám poradenství například v oblasti Solvency II, IFRS 17, IDD, pojistné matematiky, řízení rizik v pojišťovnictví, produktů nebo distribuce.

Karel získal doktorát na matematicko-fyzikální fakultě UK v Praze. Je držitelem osvědčení České společnosti aktuárů.

Karel Veselý