Pokročilá analytika

Služby

Pokročilá analytika

Pokročilá analytika používá machine learning, prediktivní modelování, pokročilé vizualizace dat nebo text mining k posílení úlohy dat a k lepšímu business rozhodování.

Naše služby

Prediktivní analytika

Prediktivní analytika je spojení dat a pokročilé kvantitativní analýzy s cílem podpory business rozhodování na základě faktů. Říkalo se jí také statistika, data mining, operations research, prediktivní modelování, později machine learning a dnes nejvíce data science.

 

Business Intelligence

Vrcholoví manažeři se často setkávají s tím, že nemají přístup k informacím, které by jim usnadnily rozhodování, a to i přesto, že mají k dispozici řadu „reportů“. V nich ale bývá zbytečně moc ukazatelů, nebo naopak chybí klíčové oblasti z důvodu špatné dostupnosti datových zdrojů. Reporty často bývají nepřehledně zpracované, což zase brání v porozumění textu i správné interpretaci dat. V neposlední řadě nebývá správně nastavena souvislost reportingu se strategickými cíli či aktuálními projekty společnosti. V Deloitte víme, jak z toho ven. Pomůžeme vám se všemi popsanými oblastmi Business Intelligence (BI).

 

Textová analytika

Analýza strukturovaných dat je již delší dobu standardní pro většinu firem a společností. Nyní se k nim připojují i data nestrukturovaná, a to zejména textová. Práce s textovými daty je časově a technologicky náročná úloha. Velké množství dat je potřeba převést do podoby, kterou je možné dále zpracovávat a využívat v analýzách. V současné době však technologický vývoj pokročil natolik, že vše lze zvládnout v relativně krátkém čase.

 

Budování schopností v oblasti data science

Mnoho společností už s datovou vědou začalo, ale jen některým přinesla skutečný užitek. Nízká návratnost investic u analytických projektů. Modely často končí, aniž by byly implementovány. U datové vědy není žádné výkonné vedení. Toto slýcháme příliš často. Pomohli jsme našim klientům překonat tyto problémy a to, co jsme se naučili, je zahrnuto do této jedinečné nabídky pro každou společnost, ať už malou nebo velkou.