Budování schopností v oblasti data science

Služby

Budování schopností v oblasti data science

Budování schopností v oblasti data science je program pro společnosti, které chtějí udělat z datové vědy svoji strategickou výhodu. Zaměřuje se na její správné použití, interní zapojení, řízení talentů a správu technologií či dat.

Mnoho společností už s datovou vědou začalo, ale jen některým přinesla skutečný užitek. Nízká návratnost investic u analytických projektů. Modely často končí, aniž by byly implementovány. U datové vědy není žádné výkonné vedení. Toto slýcháme příliš často. Pomohli jsme našim klientům překonat tyto problémy a to, co jsme se naučili, je zahrnuto do této jedinečné nabídky pro každou společnost, ať už malou nebo velkou. Budování schopností v oblasti datové vědy (Building Data Science Capability) je program pro společnosti, které plánují udělat z datové vědy svoji strategickou výhodu. Zaměřuje se na všechny faktory úspěchu, jako jsou případy správného použití, kulturní změna, řízení talentů a správa technologií či dat. Povedeme změnu ve vaší organizaci, aby došlo k posunu od rozhodování na základě podvědomého pocitu k rozhodování založenému na porozumění.

Datová věda (data science)

Datová věda spočívá na pevných vazbách mezi obchodem, daty a analytikou – třemi oblastmi, které jsou od sebe v rámci organizace často příliš vzdálené.

Přístup

Program spočívá na čtyřech hlavních pilířích:

 • STRATEGIE A ŠÍŘENÍ
  Strategie je k ničemu, když není hlásána a šířena. My to víme a zaměřujeme se na silné interní zapojení. Ve vaší společnosti vám pomůžeme vytvořit atmosféru start-upu.
 • ŠKOLENÍ
  Nemusíte se k růstu dostávat přes nezdary. Jsme připraveni poskytnout komplexní školení pro vaše zaměstnance, od služebně mladších datových analytiků po seniorní projektové manažery a vedoucí.
 • INICIACE
  Mít více rozjednaných projektů, hodnotit návratnost investic a učit se, jak stanovit priority a řídit projekty. To je iniciace.
 • ŘEŠENÍ KAPACIT
  V dlouhodobém výhledu bude vaší překážkou číslo 1 najímání zaměstnanců. My známe trh. Pomůžeme vám najít odpovídající talenty pro váš tým datové vědy. Pro přechodné období poskytujeme zkušené odborníky, kteří dočasně pomohou doplnit váš tým.

Informace jsou naftou 21. století a analytika je spalovacím motorem.

Peter Sondergaard, Gartner Research.

Přínosy pro obchod

S podporou datové vědy budete klást správné otázky, provádět správnou analýzu a činit správné kroky, abyste přežili ve světě, který se neustále mění.

Klást správné otázky
 • Vize
  Zajištění vize analytiky slaďuje a podporuje podnikové cíle a plány.
 • Tvorba hodnot
  Pochopení hodnoty analytiky a vhodná prioritizace iniciativ.
 • Organizováním k úspěchu
  Organizování pro pokračující úspěch a uspořádání aktivit tak, aby přinášely rychlý užitek.

 

Provádět správnou analýzu
 • „Purple people“
  Vybudování týmu se správnou rovnováhou obchodních a technických dovedností, který bude schopný dodávat akční a použitelná rozhodnutí a výstupy.
 • Internet věcí
  Začlenění strukturovaných, nestrukturovaných, interních a externích dat pro získání všech možných podnětů pro analýzu
 • Spolehlivý přehled
  Zajištění, že data a analýza jsou přesné, spolehlivé a zajištěné.
 • Proces pochopení
  Vývoj opakovatelného procesu k testování a industrializaci analytiky
 • Platforma, která je předpokladem
  Vybudování technických schopností, které budou v souladu s vaší dlouhodobou vizí.

 

Činit správné kroky
 • Změna smýšlení
  Rozvinutí kultury, ve které se kladou kritické otázky a která se umí vypořádat s kognitivním zkreslením.
 • Digitální výkon
  Využití síly digitální transformace k zajištění toho, aby porozumění bylo vizuální a intuitivní.
 • Re-engineering byznysu
  Přepracování vašich procesů a operací tak, aby fungovaly podle analytických vhledů.

Kontakt

Tervel Šopov

Tervel Šopov

Ředitel

Tervel je ředitelem v oddělení poradenských služeb společnosti Deloitte ve střední Evropě. Má na starosti AI & Data Strategii, Data Science a Machine Learning domény. Tervel pracuje v oblasti analytik... více